Hlavní

KSRZIS - Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

KSRZIS - Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Na základě § 5 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky Opatření o zrušení organizační složky státu, kterým se ruší organizační složka státu Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, se sídlem Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, IČ: 71376500 (dále též jen „KSRZIS“), a to ke dni 31. ledna 2017.

Výkon práv a závazků státu, které vykonával KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, IČ: 00023833. Veškeré uvedené kontakty KSRZIS zůstávají do odvolání v platnosti.

(Toto středisko vzniklo ke dni 1. ledna 2004, zrušeno bylo ke dni 31. ledna 2017.)