Hlavní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebírá agendy ÚIV spojené se sběrem a zpracováním dat MŠMT, Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.