HlavníO násPoskytování informací

Podání žádosti o export, analýzu dat z registru NZIS

 

Podání žádosti o export dat z registru NZIS

Formulář - Podání žádosti o export dat z registru NZIS (formát DOC)

Formulář slouží pro podání žádosti o export dat z registru NZIS. Žádost může být podána buď jako úředně ověřený papírový formulář podepsaný statutárním zástupcem organizace žadatele a zaslána na adresu ÚZIS, nebo jako .pdf dokument podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce organizace žadatele odeslána na adresu uzis@uzis.cz. V případě, že jsou požadována pouze agragovaná data, není úřední ověření ani kvalifikovaný elektronický podpis nezbytný.

Pro organizace státní správy je možné použít i předáni formou datové schránky.

 

Podání žádosti o analýzu dat z registrů NZIS

Formulář - Podání žádosti o analýzu dat z registrů NZIS (formát DOC)

Formulář slouží pro podání žádosti o analýzu dat z registrů NZIS. Žádost může být zaslána jako podepsaný papírový formulář na adresu ÚZIS, nebo jako .pdf dokument podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem na adresu uzis@uzis.cz.

Pro organizace státní správy je možné použít i předáni formou datové schránky.

Na rozdíl od exportů dat znamená analýza předání výsledků ve formě tabulek, grafů nebo sumárních čísel, které vznikají statistickou analýzou dat NZIS.