Hlavní

Nejčastější dotazy k registraci do eREG

1) Jak postupovat, pokud jste nedostal(a) výzvu k přihlášení do eREG?     

Výzva k přihlášení do eREG byla distribuována poštou a na mailové adresy poskytovatelů péče uvedené jako kontaktní v Registru zdravotnických zařízení. Pokud jste výzvu neobdržel(a), prosím kontaktujte helpdesk@uzis.cz  Helpdesk ÚZIS ČR telefon +420 224 972 821

2) Které elektronické certifikáty pro zaslání žádosti o registraci do eREG budou platné?

V eREG jsou a budou platné pouze nekomerční kvalifikované certifikáty. K vydávání kvalifikovaných certifikátů jsou v ČR aktuálně pověřeny tyto autority:

  • První certifikační autorita, a.s. (I.CA) – kvalifikovaný certifikát
  • Česká pošta, s.p. (PostSignum) – kvalifikovaný certifikát
  • eIdentity, a.s. (ACAeID) – kvalifikovaný certifikát

Komerční certifikáty nemohou být bohužel z legislativních důvodů uznány.

3) Jakou formou přijdou přihlašovací údaje po registraci?

Přihlašovací údaje obdržíte po registraci přímo na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

4) Jaké jsou termíny pro zaslání statistických hlášení („výkazů“) za rok 2014?

Povinnost poskytovatelů zdravotní péče odevzdat výkazy za rok 2014 v termínu do 15. 1. 2015 bylo nezbytné vzhledem k průběhu přípravy systému eREG posunout a poskytovatelé nebudou za neodevzdání výkazů v tomto termínu nijak postihováni. Nově je určen termín pro odevzdání výkazů na 1. 5. 2015. Další informace včetně případných změn naleznete na stránkách ÚZIS.

5) Jaké údaje z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb jsou veřejně přístupné?

Zveřejňované údaje o poskytovateli zdravotních služeb jsou dány zákonem 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách): Obsah Národního registru poskytovatelů je veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou údajů o adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby a odborného zástupce a jejich data narození.

Pro nahlédnutí do obsahu registru je k dispozici veřejně dostupná část na adrese:

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni

6) Jaké údaje z Národního registru zdravotnických pracovníků jsou veřejně přístupné?

Národní registr zdravotnických pracovníků je zcela jiná databáze než registr poskytovatelů zdravotních služeb. Původní návrh NRZP byl rozhodnutím Ústavního soudu z roku 2013 zastaven a v současnosti v ČR žádný registr, který by nesl informace o všech zdravotnických profesionálech, plošně funkční není. V rámci NZIS byl v roce 2014 navržen nový NRZP, jehož údaje budou po vybudování zcela neveřejné.