HlavníO násÚZIS ČR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2
P.O.BOX 60
e-mail: poverenec@uzis.cz