Hlavní

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011

Hospitalizovaní

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2011

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích na akutních lůžkách v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle hlavních diagnostických kategorií (MDC), skupin DRG, pohlaví, věku, délky hospitalizace ve dnech, kraje bydliště a kraje zdravotnického zařízení a case mix indexu vypočteného na základě číselníku relativních vah zveřejňovaného MZ ČR.

Nabídka zaměstnání: Správce IS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017

Číslo:
 02/18
Region:
 Česká republika

Národní registr léčby uživatelů drog je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2017 nahlásilo do registru celkem 120 programů. V registru bylo evidováno celkem 3 196 uživatelů alkoholu, 348 uživatelů tabáku a 312 patologických hráčů a 4 791 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).

Prodloužení termínu sběru pololetních výkazů za rok 2018 na 31. srpna. 2018

ÚZIS ČR prodlužuje termín sběru pololetních výkazů E(MZ)6-02 a E(MZ)7-02 za rok 2018 na 31. srpen 2018.

Nabídka zaměstnání: Analytik dat

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka/pracovnici na pozici Analytik dat.

Prodloužení termínu naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků ze stran poskytovatelů zdravotních služeb na 15. 6. 2018

Vzhledem k nedostatečnému počtu odevzdaných údajů a technickým problémům, které nastaly v posledních dnech sběru při dávkovém zasílání údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro zaslání údajů od poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018.

Prodloužení termínu sběru výkazů pro rok 2017 na 15. 6. 2018

Vzhledem k technickým problémům, které se vyskytly v průběhu letošního sběru výkazů za rok 2017, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro jejich sběr na 15. června 2018. Podrobnější informace budou rozeslány do datových stránek (s.r.o.) nebo mailem.