Hlavní

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011

Hospitalizovaní

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2011

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích na akutních lůžkách v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle hlavních diagnostických kategorií (MDC), skupin DRG, pohlaví, věku, délky hospitalizace ve dnech, kraje bydliště a kraje zdravotnického zařízení a case mix indexu vypočteného na základě číselníku relativních vah zveřejňovaného MZ ČR.

Novinky Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky


Akce

Datum vydání: 21.04.2018
Tématická řada:

Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory.


Datum vydání: 17.04.2018
Tématická řada:

Díky velkému zájmu ze stran poskytovatelů zdravotních služeb byl vypsán další termín semináře "Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb", který se bude konat dne 26. 4. 2018 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.


Datum vydání: 16.04.2018
Tématická řada:

EuroMISE Mentor Association pořádá dne 4. května 2018 Jana Zvárová Memorial Conference, která mapuje oblasti, kterým se profesně věnovala prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.


Zpráva

Datum vydání: 13.04.2018
Tématická řada:

Pro Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Analytik dat.


Datum vydání: 13.04.2018
Tématická řada:

Pro Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Odborný zdravotní asistent.


Datum vydání: 13.04.2018
Tématická řada:

Pro Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Datamanažer.


Datum vydání: 11.04.2018
Tématická řada:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Asistent/ka právního oddělení / kanceláře ředitele ÚZIS ČR.Toto je pravidelný zpravodaj, který jste obdržel jako registrovaný uživatel služeb ÚZIS ČR. Pokud si nadále nepřejete dostávat Zpravodaj ÚZIS ČR do své schránky, klikněte prosím na níže uvedený odkaz.

Zpráva z 74. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství 19. 4. 2018

Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory.
          Adobe Systems    

Zpráva ze 74. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu dne 19. 4. 2018

Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory. Účelem této akce bylo podat informaci o nemocech z povolání hlášených v ČR v roce 2017 a souvisejících tématech týkajících se problematiky monitorování a ochrany zdraví při práci a pracovně lékařských služeb. Okruh účastníků akce zahrnoval odborníky v pracovním lékařství, nemocech z povolání a hygieně práce.

 
Součástí programu konzultačního dne byly tyto příspěvky (prezentace na webových stránkách Státního zdravotního ústavu):

 • Zdraví při práci s azbestem (V. Lipšová, SZÚ)
 • Poznatky odborů ze šetření nemocí z povolání (Z. Moravec, ČMKOS)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2017 z pohledu kategorizace prací. Elektronizace Registru nemocí z povolání (I. Kučera, KHS Královehradeckého kraje)
 • Systémy časného hlášení pro záchyt nových nemocí z povolání v EU (P. Urban, SZÚ)
 • Národní registr nemocí z povolání - aktuální stav registru a rekapitulace roku 2017 (J. Žofka, ÚZIS ČR)
 • Nemoci z povolání v ČR v roce 2017 z klinického pohledu (Z. Fenclová, SZÚ)
 • Novela zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. (A. Sixtová, MZ)

 Na tomto semináři se podílel i UZIS ČR příspěvkem k problematice aktuálního stavu, provozu a statistikám vycházejícím z Národního registru nemocí z povolání.

Odkaz na oficiální informace k akci včetně přednesených prezentací najdete na webu Státního zdravotního ústavu
 
Předchozí účast příspěvků ÚZIS na konzultačních dnech:

 • 69. Konzultační den - Oddělení pracovního lékařství, 19. dubna 2017
 • 64. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 14. 4. 2016
 • 60. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství, 16. 4. 2015
 • 50. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 4. 2013
 • 46. Konzultační den: Informační systémy v pracovním lékařství, 19. 4. 2012
 • 39. Konzultační den: Pracovní lékařství a hygiena práce, 17. 3. 2011

Pozvánka na Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, Praha 26. 4. 2018

Díky velkému zájmu ze stran poskytovatelů zdravotních služeb byl vypsán další termín semináře "Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb", který se bude konat dne 26. 4. 2018 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.
             Adobe Systems

Vážená paní, vážený pane,

díky velkému zájmu ze stran poskytovatelů zdravotních služeb, byl vypsán další termín semináře "Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb". Seminář je určen pro zástupce lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, především pak pro personalisty. Tento, v nedávné době již třetí seminář, se bude konat 26.4.2018 a to v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

Na seminář se prosím přihlašujte na tomto odkazu.

 

Zpráva ze seminářů Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, 10.4. v Praze a 12.4. v Brně 2018

Ve dnech 10. a 12.4.2018 se uskutečnily v Praze a Brně semináře pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb věnované Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Zveřejňujeme prezentace a krátkou zprávu.
  Adobe Systems

Zpráva ze seminářů Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb

Ve dnech 10. a 12. 4. 2018 se uskutečnily v Praze a Brně semináře pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb věnované Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Zástupci ÚZIS ČR komplexně představili Národní registr zdravotnických pracovníků a popsali jeho funcionality.

Velká část seminářů byla věnována povinnostem poskytovatelů zdravotních služeb  při plnění tohoto registru a také číselníkům, které registr používá.

Na seminářích byla diskutována celá řada otázek, především pak otázek z personální oblasti, která se týkala rozsahu vkládaných dat do registru.

Díky velkému zájmu bude s největší pravděpodobností vypsán ještě jeden termín pro konání dalšího semináře.

Předkládáme pdf prezentací   

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

Jana Zvárová Memorial Conference, Praha, Lékařský dům, 4. 5. 2018

EuroMISE Mentor Association pořádá dne 4. května 2018 Jana Zvárová Memorial Conference, která mapuje oblasti, kterým se profesně věnovala prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Jana Zvárová Memorial Conference

EuroMISE Mentor Association pořádá dne 4. května 2018 Jana Zvárová Memorial Conference, která mapuje oblasti, kterým se profesně věnovala prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., jejíž odchod v létě 2018 hluboce zasáhl nejen její kolegy a studenty na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde  působila po většinu své bohaté profesní dráhy. Paní profesorka byla významnou osobností české zdravotnické statistiky a mimo jiné předsedkyní oborové rady postgraduálního studia biomedicínské informatiky na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Přednášky a přednášející jsou pozváni s ohledem na témata, kterým se paní profesorka věnovala a která zásadním způsobem ovlivnila. V programu tak najdeme například prof. Blobela, tak i další zástupce z Evropské federace medicínských informatiků (EFMI).

Podrobné informace o konferenci jsou k dispozici na adrese www.jzmc.cz 
Zlevněná včasná registrace je otevřena do 20. dubna 2018.​

 

 

Nabídka zaměstnání: Datamanažer

Pro Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Datamanažer.

Nabídka zaměstnání: Odborný zdravotní asistent

Pro Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Odborný zdravotní asistent.