Hlavní

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011

Hospitalizovaní

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti

Publikované údaje jsou čerpány z "Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů". Publikace vytváří přehled o počtu, oboru činnosti, věkové a kvalifikační struktuře lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve zdravotnictví celkem, včetně zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (rezort Ministerstva obrany, spravedlnosti, vnitra, práce a sociálních věcí).

Údaje jsou tříděny podle oboru činnosti, pohlaví, věkových skupin, zřizovatele, podle území (až na úroveň okresu) a druhu zařízení.

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2011

Hospitalizovaní podle klasifikace DRG

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích na akutních lůžkách v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle hlavních diagnostických kategorií (MDC), skupin DRG, pohlaví, věku, délky hospitalizace ve dnech, kraje bydliště a kraje zdravotnického zařízení a case mix indexu vypočteného na základě číselníku relativních vah zveřejňovaného MZ ČR.

SNOMED International, členství na rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví schválilo úhradu členského poplatku SNOMED International na rok 2018 z rozpočtu ÚZIS ČR.

Nabídka zaměstnání: Správce IKT - junior

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IKT - junior, pracoviště Brno.

Nabídka zaměstnání: Projektový manažer/Projektová manažerka projektů financovaných z operačních programů

Pro Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Projektový manažer/manažerka.

Metodika implementace GDPR

Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví. Metodický materiál pro přímo řízené organizace a ÚZIS ČR.

Aktuální verze MKN-10 v ČR

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018.

KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Protože konference nahlížela problematiku klasifikace ze všech úhlů pohledu a byla koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a vytvořili tak aktuální "video-učebnici" z oblasti klinických klasifikací.
Adobe Systems

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech 

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

Protože konference nahlížela problematiku klasifikace ze všech úhlů pohledu a byla koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a vytvořili tak aktuální "video-učebnici" z oblasti klinických klasifikací. Všechny přednášky nyní můžete zhlédnout přesně tak, jak byly předneseny během konference. 

O konferenci si můžete také přečíst zprávu na webu, poslechnout rozhovory se zahraničmi hosty konference a dalšími přednášejícími a  stáhnout prezentace v pdf. 

Video přednášky z konference: 

Kliknutím na název přednášky se Vám zobrazí stránka s videozáznamem přednášky, včetně slidů. Pro načtení přednášky potřebujete kvalitní internetové připojení.

PŘEHLEDOVÉ PŘEDNÁŠKY

TERMINOLOGIE – ZÁKLAD SROZUMITELNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ

OBOROVÉ KLASIFIKACE A KLASIFIKACE WHO

CASEMIX KLASIFIKACE A SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE

KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍCH INTERVENCÍ

KVALITA KÓDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Novinky Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky


Zpráva

Datum vydání: 19.01.2018
Tématická řada:

Ministerstvo zdravotnictví schválilo úhradu členského poplatku SNOMED International na rok 2018 z rozpočtu ÚZIS ČR.


Datum vydání: 18.01.2018
Tématická řada:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IKT - junior, pracoviště Brno.


Datum vydání: 10.01.2018
Tématická řada:

Pro Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Projektový manažer/manažerka.


Datum vydání: 01.01.2018
Tématická řada: MKN-10

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018.


Stránka

Datum vydání: 03.01.2018
Tématická řada:

Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví. Metodický materiál pro přímo řízené organizace a ÚZIS ČR.Toto je pravidelný zpravodaj, který jste obdržel jako registrovaný uživatel služeb ÚZIS ČR. Pokud si nadále nepřejete dostávat Zpravodaj ÚZIS ČR do své schránky, klikněte prosím na níže uvedený odkaz.