Hlavní

Tisková konference na téma prevence, screening a časná diagnostika vážných nemocí

Tisková konference na téma prevence, screening a časná diagnostika vážných nemocí se konala u příležitosti mezinárodní konference European Digestive Cancer Days a konference PREVON dne 26. září 2017 v Kongresovém centrum Praha. K dipozici Vám je tisková zpráva s přílohami, záznam úvodní části konference a sestřih celé tiskové konference.

Adobe Systems                  

Tisková konference na téma prevence, screening a časná diagnostika vážných nemocí, 26. září 2017

Dne 26. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala tisková konference  na téma prevence, screening a časná diagnostika vážných nemocí.  Konference se konala u příležitosti mezinárodní konference European Digestive Cancer Days a konference PREVON. 

K dispozici  Vám je tisková zpráva s přílohami, záznam úvodní části konference a sestřih celé tiskové konference

Tiskovou konferenci zahájil a moderoval Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Sestřih z celé tiskové konference

Na tiskové konferenci vystoupili: 

 • RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu; místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; místopředseda skupiny poslanců proti rakovině (MEPs Againts Cancer group) 
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
 • Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 
 • Professor Thierry Ponchon, United European Gastroenterology, Chair of the Public Affairs Committee 
 • Professor Stephen Patrick Halloran, MBE FRCPath, dlouholetý ředitel britského screeningového programu, University of Surrey, NHS 
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR​
 • MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči
 • MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., Česká gastroenterologická společnost ČLS J.E.P
 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., vedoucí Kanceláře WHO v České republice
 • Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., Společnost všeobecného lékařství ČLS J.E.P.

 

 

Nabídka zaměstnání: Administrátor sběru dat

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Administrátor(ka) sběru dat.

Nabídka zaměstnání: Programátor PHP

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Programátor PHP.

Nabídka zaměstnání: Vývojář aplikací

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Vývojář aplikací.

Nabídka zaměstnání: Databázový vývojář

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Databázový vývojář.

KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech - 7.–8. 11. 2017

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník konference věnované problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů ve dnech 7.–8.11.2017
Adobe Systems

Pozvánka na konferenci Klasifikon 2017

Datum konání: 7. – 8. listopadu 2017
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Začátek registrace v 8:30, začátek odborného programu v 9:30.

Hlavní organizátor: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 7. a 8. 11. 2017 druhý ročník konference věnované problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2017.

Akce se koná v prostorách kongresového centra Nemocnice na Homolce pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Konference je koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Vybraná témata přednesou zahraniční experti z institucí, které se tématikou klinických terminologických a klasifikačních systémů zabývají:

 • dr. Ulrich Vogel (Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications)  
 • dr. Barry Daniels (Global Medical Device Nomenclature Agency)
 • Ian Green (SNOMED International)

Hlavní tematické sekce konference

 • Terminologie – základ srozumitelnosti zdravotnictví
 • Oborové klasifikace a klasifikace WHO
 • Casemix klasifikace a související nástroje
 • Klasifikace zdravotních intervencí
 • Kvalita kódování zdravotních služeb

Konference KlasifiKon 2017 je organizována v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Další informace o projektu naleznete na webových stránkách: http://www.uzis.cz/node/7475

Účast na semináři je zdarma.

Registraci je možné provést vyplněním registračního formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu kristyna.matuskova@uzis.cz.

Místo konání a ubytování

Konference KlasifiKon 2017 se bude konat v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Ke Kongresovému centru se dostanete autobusem č. 167 od stanice metra B Anděl nebo od stanice metra A Nemocnice Motol. Parkoviště před nemocnicí je zpoplatněno.
Konkrétní dopravní spojení naleznete na internetových stránkách: http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/

Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně na základě vlastního výběru.
Tipy na ubytování v blízkosti místa konání konference:
Hotel Golf - http://www.hotel-golf.cz/
Hotel Ibis - https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5211-ibis-praha-mala-strana/index.shtml
Hotel Popelka - http://www.hotelpopelka.cz/
Hotel Adalbert - https://hoteladalbert.cz/

Tým Oddělení klinických klasifikací DRG
ÚZIS ČR

Ke stažení: 

Zpráva z Konference PreVOn 2017, konané dne 25. 9. 2017

Dne 25. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.

Adobe Systems                  

Zpráva z Konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností 

Dne 25. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala konference PreVOn 2017. Konferenci organizoval v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Cílem konference bylo diskutovat úspěchy a problémy stávajících screeningových programů, jejich metodiky a výsledky, ale také nově plánované programy časného záchytu vážných onemocnění,  zahraniční zkušenosti a v neposlední řadě představit aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. Na konferenci PreVOn navázala mezinárodní konference European Digestive Cancer Days,   v rámci níž se uskutečnila tisková konference k problematice časného záchytu vážných onemocnění.    

Konference se konala pod záštitou Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí Kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. 

Přinášíme prezentace a video, ve kterém jsme se zeptali účastníků na zkušenosti a plány v oblasti záchytu vážných onemocnění. Na naše otázky odpověděli: 

 • doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR (v čase 0:05 )
 • RNDr. Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu; místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (v čase  1:02)
 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., vedoucí Kanceláře WHO v České republice (v čase 2:26)
 • Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (v čase 4:18)
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví ČR (v čase 6:12)
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR (v čase 7:48)
 • MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., primářka BREAST UNIT PRAGUE, předsedkyně  Komise odborníků pro mamární diagnostiku (v čase 10:36)
 • Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (v čase 12:20)

Prezentace z konference

(odkazy na pdf prezentací vedou na web konference)

Úvodní blok: strategie  v prevenci vážných onemocnění

Český program screeningu karcinomu prsu pod drobnohledem

Český program screeningu kolorektálního karcinomu pod drobnohledem

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR pod drobnohledem

Novorozenecký screening a prevence předčasného porodu

Perspektivy a inovace programů časného záchytu vážných onemocnění

Pohled pacientských organizací na prevenci onemocnění

Zpráva z mezinárodní konference European Digestive Cancer Days, konané 26. - 27. 9. 2017

Ve dnech 25. - 26. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala mezinárodní konference "European Digestive Cancer Days (EDCD) Praha 2017 – Prevence a Screening", která navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje jejich tematický rozsah. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací, rozhovory s organizátory a přednášejícími a tisková zpráva.

Adobe Systems                  

Zpráva z mezinárodní konference "European Digestive Cancer Days (EDCD) PRAHA 2017 – PREVENCE A SCREENING".

Ve dnech 25. - 26. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala mezinárodní konference "European Digestive Cancer Days (EDCD) Praha 2017 – Prevence a Screening",  která navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje jejich tematický rozsah na nádorová onemocnění celého trávicího traktu a související aktivity – prevenci, včasný záchyt, léčbu a dlouhodobou péči o pacienty s těmito onemocněními.

Konferenci organizoval v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s United European Gastroenterology, Institutem biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a poslancem Evropského parlamentu Pavlem Pocem. 

Cílem konference bylo poskytnout prostor nejen  k diskuzi nad aktuálními odbornými otázkami v oblasti časného záchytu zhoubných nádorů trávicího traktu, ale i k prezentaci stanovisek politiků a pacientů k implementaci důležitých aktivit vedoucích k úspěšnému boji s nádory trávicího traktu. Nejdůležitějšími tématy konference byl současný stav implementace programů screeningu kolorektálního karcinomu v Evropě, strategie zvýšení účasti programu screeningu kolorektálního karcinomu, zmírnění rostoucí zátěže zhoubnými nádory slinivky břišní a priority při snižování incidence a mortality zhoubných nádorů trávicího traktu. 

Konferenci European Digestive Cancer Days předcházela konference PreVOn, která se věnovala problematice časného záchytu vážných onemocnění a představila aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. 

Konference se konala pod záštitou Vytenise Andriukaitise, evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí Kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.  

Přinášíme prezentace a video, ve kterém jsme se zeptali účastníků na zkušenosti s včasným záchytem zhoubných nádorů gastrointestinálního traktu a jejich přenositelnost do jiných evropských zemí a také na význam podobných evropských setkání jako byla konference  European Digestive Cancer Days. Na naše otázky odpověděli: 

 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., Vedoucí odboru zahraničních vztahů stavu zdravotnických informací a statistiky ČR (v čase 0:05)
 • Professor Stephen P. Halloran, MBE FRCPath - University of Surrey, NHS (v čase 0:47)
 • ProfessorThierry Ponchon, United European Gastroenterology, Chair of the Public Affairs Committee  (v čase 1:28)

Prezentace z konference

(odkazy na pdf prezentací vedou na web konference)

Workshop: Implementing innovations in colorectal cancer screening: Transition to quantitative immunochemical testing

Pancreatic cancer: The main challenge

Other digestive cancers: Next to be screened?

CRC screening programmes: State of the art in Europe

Differences between ongoing programmes

State of the art in the Czech Republic – CRC screening: Czech experience in implementation

Why and how to start a population based CRC screening programme?

Optimizing participation in ongoing CRC screening programmes

Why do we have different levels of participation in Europe?

 1. Influence of the programme design:
  (a) Pro GP implication (F. de Bels)
  (b) Cons GP implications (E. Dekker)
 2. Influence of the population type – How to tackle inequalities! (S. Halloran)
 3. Influence of the message (J. Wilkes)
 4. Influence of the patient associations and/or influence of a champion (L. Colemont)

Nabídka zaměstnání: Programátor vývojář, datový specialista

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Programátor vývojář, datový specialista.

Nabídka zaměstnání: Databázový analytik

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Databázový analytik.