Hlavní

Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz.

Metodika implementace GDPR

Jak implementovat Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do resortu zdravotnictví. Metodický materiál pro přímo řízené organizace a ÚZIS ČR (3.1.2018) a modifikovaný metodický materiál pro praktické lékaře a ambulantní specialisty (29.1.2018).

Projekt – INTENT

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vstoupil na základě souhlasu významných evropských institucí do vedení projektu INTENT, kde je odpovědný za budování relevantního IT zázemí a za vývoj evropského virtuálního „know-how“ centra zlepšujícího informovanost onkologických pacientů a kvalitu péče. Projekt INTENT patří do programu Interreg Central Europe, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu INTENT je najít řešení pro inovativní model onkologické péče primárně orientované na pacienta („patient-centered model of care“). Projekt se zaměřuje na poskytovatele onkologické péče, pacienty a na tvůrce pravidel a legislativy.

SNOMED International, členství na rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví schválilo úhradu členského poplatku SNOMED International na rok 2018 z rozpočtu ÚZIS ČR.

Nabídka zaměstnání: Projektový manažer/Projektová manažerka projektů financovaných z operačních programů

Pro Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění hledáme kolegu/kolegyni na pozici Projektový manažer/manažerka.

Aktuální verze MKN-10 v ČR

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2018.

KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Protože konference nahlížela problematiku klasifikace ze všech úhlů pohledu a byla koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a vytvořili tak aktuální "video-učebnici" z oblasti klinických klasifikací.
Adobe Systems

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech 

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

Protože konference nahlížela problematiku klasifikace ze všech úhlů pohledu a byla koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a vytvořili tak aktuální "video-učebnici" z oblasti klinických klasifikací. Všechny přednášky nyní můžete zhlédnout přesně tak, jak byly předneseny během konference. 

O konferenci si můžete také přečíst zprávu na webu, poslechnout rozhovory se zahraničmi hosty konference a dalšími přednášejícími a  stáhnout prezentace v pdf. 

Video přednášky z konference: 

Kliknutím na název přednášky se Vám zobrazí stránka s videozáznamem přednášky, včetně slidů. Pro načtení přednášky potřebujete kvalitní internetové připojení.

PŘEHLEDOVÉ PŘEDNÁŠKY

TERMINOLOGIE – ZÁKLAD SROZUMITELNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ

OBOROVÉ KLASIFIKACE A KLASIFIKACE WHO

CASEMIX KLASIFIKACE A SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE

KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍCH INTERVENCÍ

KVALITA KÓDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Novinky Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky


Zpráva

Datum vydání: 20.03.2018
Tématická řada:

ÚZIS ČR přijme na pozici Analytik dat pracovníka s prokazatelnou významnou expertní zkušeností v oblasti lékové politiky a oblasti úhrady cen léků.


Datum vydání: 21.02.2018
Tématická řada:

Z důvodu plánované odstávky systému, nebudou v termínech 3. - 4. 3. 2018 v provozu registry a systémy rezortu zdravotnictví.


Akce

Datum vydání: 13.03.2018
Tématická řada:

Z důvodu lepší dostupnosti budeme identický seminář pořádat v Praze i Brně. V Praze seminář proběhne 10.4.2018 a v Brně pak 12.4.2018.


Publikace

Narození a zemřelí do 1 roku

Datum vydání: 23.02.2018
Tématická řada: Demografie

Publikace obsahuje podrobné údaje o narozených, zemřelých dětech a úmrtnosti dětí do 1 roku.Toto je pravidelný zpravodaj, který jste obdržel jako registrovaný uživatel služeb ÚZIS ČR. Pokud si nadále nepřejete dostávat Zpravodaj ÚZIS ČR do své schránky, klikněte prosím na níže uvedený odkaz.

Zpráva z Konference DRG Restart 2017, konané ve dnech 29. a 30. 11. 2017

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart. Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.
Adobe Systems

Zpráva z konference DRG Restart 2017

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, v pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart.

Na konferenci se sešly na čtyři stovky zástupců poskytovatelů zdravotnické péče,  zástupců plátců péče, odborníků a politiků, kteří měli možnost seznámit se nejen s aktuálním průběhem, ale i s prvními výsledky projektu DRG Restart a dalším postupem.

Ještě, než byla zahájena samotná konference, sešli se ve středu dopoledne v sále v rámci projektu OPZ pozvaní zástupci referenčních nemocnic na předkonferenčním semináři, jehož hlavním cílem bylo poskytnout zpětnou vazbu referenčním nemocnicím z prvního sběru nákladových dat a simulace dopadu zavedení systému CZ-DRG do casemixu referenční nemocnice.   

Odborníci zastupující nejen projekt DRG Restart, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a MZ ČR, ale především také zástupci referenčních nemocnic, zástupci širokého spektra odborných lékařských společností a Parlamentu České republiky, přednesli příspěvky, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

 • Legislativní aspekty implementace CZ-DRG
 • Struktura a hlavní principy CZ-DRG
 • Náklady na akutní lůžkovou péči
 • Kodérský manuál
 • Ukázky kódování diagnóz

Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

 

Přinášíme prezentace, které během konference zazněly, a videoreportáž s rozhovory. Ptali jsme se na současný stav projektu, další plány a přínos projektu DRG Restart z pohledu ÚZIS, MZ ČR, Senátu a také ředitelů nemocnic a zástupců odborných společností. Na naše otázky odpověděli: 

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (v čase 00:45, 8:16)
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnicí ČR (v čase 1:42)
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky (v čase 3:45)
 • RNDr. Tomáš Pavlík, PhD., vedoucí analytického týmu DRG Restart, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (v čase 6:12)
 • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí a místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (v čase: 6:49)

   

 

Předkládáme prezentace, které zazněly na konferenci  

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

Některé prezentace obsahují vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzemi, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

Středa 29. 11. 2017 – 1. den konference

Zahájení konference

Klasifikační systém CZ-DRG verze 1.0

Zástupci odborných společností: Příklady z nových DRG bází a skupin systému CZ-DRG, první výstupy ocenění hospitalizačních případů:

Nákladové oceňování případů z dat referenčních nemocnic

Čtvrtek 30. 11. 2017 – 2. den konference

Kodérský manuál pro systém CZ-DRG

Klasifikační systém CZ-DRG verze 1.0 – pokračování

Nákladové oceňování případů z dat referenčních nemocnic – pokračování

Vývoj nové klasifikace hospitalizačních procedur

Nabídka zaměstnání: Správce IS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.