Hlavní

Novinky

Přehled obsahuje publikační výstupy vydané za posledních 12 měsíců.

2017 Březen
23.03. Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015 (Zdravotnická statistika)
07.03. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; ARCHIV (MKN-10, I. svazek - Tabelární část) (Klasifikace)
2017 Leden
17.01. Narození a zemřelí do 1 roku 2013–2015 (Zdravotnická statistika)
11.01. Zdravotnická ročenka České republiky 2015 (Ročenky)
11.01. Zdravotnická ročenka České republiky 2014 (Ročenky)
11.01. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2015 (Zdravotnická statistika)
11.01. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2014 (Zdravotnická statistika)
11.01. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2013 (Zdravotnická statistika)
11.01. Zemřelí 2015 (Zdravotnická statistika)
11.01. Zemřelí 2014 (Zdravotnická statistika)
11.01. Novotvary 2014 (Zdravotnická statistika)
11.01. Novotvary 2012–2013 (Zdravotnická statistika)
2016 Prosinec
30.12. Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce 2015 (Aktuální informace - 15/16)
29.12. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 (Aktuální informace - 14/16)
29.12. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 (Aktuální informace - 13/16)
28.12. Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2009–2015 (Aktuální informace - 11/16)
2016 Listopad
30.11. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (Klasifikace)
24.11. Činnost záchytných stanic v roce 2015 (Aktuální informace - 10/16)
23.11. Psychiatrická péče 2015 (Zdravotnická statistika)
23.11. Činnost záchytných stanic v roce 2014 (Aktuální informace - 09/16)
16.11. Psychiatrická péče 2014 (Zdravotnická statistika)
15.11. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 (Aktuální informace - 08/16)
15.11. Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2009–2015 (Aktuální informace - 07/16)
15.11. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v letech 2014 a 2015 (Aktuální informace - 03/16)
06.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled mortalitních dat ČR z listu o prohlídce zemřelého 2004–2015 (Aktuální informace)
06.11. Zdravotnictví ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 (Aktuální informace)
06.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–201 (Aktuální informace)
06.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko (HDS) za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2015 (Aktuální informace)
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2015 (Aktuální informace)
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2015 (Aktuální informace)
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007-2015 (Aktuální informace)
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2015 (Aktuální informace)
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015 (Aktuální informace)
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2015 (Aktuální informace)
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2015 (Aktuální informace)
01.11. Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015 (Zdravotnická statistika)
01.11. Zdravotnictví ČR: Lůžkový fond 2015 (Zdravotnická statistika)
01.11. Ekonomické výsledky nemocnic 2015 (Zdravotnická statistika)
01.11. Lázeňská péče 2015 (Zdravotnická statistika)
01.11. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015 (Zdravotnická statistika)
01.11. Zdravotnická dopravní služba 2015 (Aktuální informace - 05/16)
01.11. Zdravotnická záchranná služba 2015 (Aktuální informace - 04/16)
01.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2015 (Aktuální informace - 02/16)
01.11. Vývoj přístrojového vybavení zdravotnických zařízení ČR v letech 2006–2015 (Aktuální informace - 01/16)
2016 Září
22.09. Asistovaná reprodukce v České republice 2014 (Zdravotnická statistika)
2016 Srpen
01.08. EHIS 2014 - Základní výsledky šetření (Analýzy)

podle Edice

podle Tématické řady