Hlavní

Novinky

Přehled obsahuje publikační výstupy vydané za posledních 12 měsíců.

2018 Únor
23.02. Narození a zemřelí do 1 roku 2016 (Zdravotnická statistika)
15.02. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017 (Aktuální informace - 01/18)
2017 Prosinec
21.12. Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2016 (Zdravotnická statistika)
13.12. Psychiatrická péče 2016 (Zdravotnická statistika)
11.12. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018) (Klasifikace)
11.12. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018) (Klasifikace)
11.12. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018) (Klasifikace)
2017 Listopad
24.11. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016 (Aktuální informace - 09/17)
24.11. Činnost záchytných stanic v roce 2016 (Aktuální informace - 08/17)
22.11. Asistovaná reprodukce v České republice 2015 (Zdravotnická statistika)
10.11. Zdravotnická ročenka České republiky 2016 (Ročenky)
10.11. Zemřelí 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Zdravotnictví ČR: Lůžkový fond 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Zdravotnická dopravní služba 2016 (Aktuální informace - 11/17)
10.11. Lázeňská péče 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Ekonomické výsledky nemocnic 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2016 (Aktuální informace - 07/17)
10.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2016 (Aktuální informace - 02/17)
10.11. Odměňování v českém zdravotnictví 2016 (Aktuální informace - E02/17)
10.11. Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016 (Aktuální informace - E01/17)
06.11. MKN 10 Interaktivní výukový program (Klasifikace)
02.11. Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2010–2016 (Aktuální informace - 06/17)
02.11. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016 (Aktuální informace - 05/17)
02.11. Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2010–2016 (Aktuální informace - 04/17)
02.11. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2016 (Aktuální informace - 03/17)
2017 Říjen
11.10. Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2016 (Aktuální informace - K34/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2016 (Aktuální informace - K33/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2016 (Aktuální informace - K31/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2016 (Aktuální informace - K29/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2016 (Aktuální informace - K28/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2016 (Aktuální informace - K27/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K26/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2016 (Aktuální informace - K25/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K24/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2016 (Aktuální informace - K23/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2016 (Aktuální informace - K22/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2016 (Aktuální informace - K20/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2016 (Aktuální informace - K19/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2016 (Aktuální informace - K18/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2016 (Aktuální informace - K17/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2016 (Aktuální informace - K15/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2016 (Aktuální informace - K14/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K13/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K12/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2016 (Aktuální informace - K11/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2016 (Aktuální informace - K10/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K09/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K06/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K05/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2016 (Aktuální informace - K04/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2016 (Aktuální informace - K03/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K02/17)
10.10. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2016 (Zdravotnická statistika)
03.10. Novotvary 2015 (Zdravotnická statistika)
2017 Září
21.09. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 (Zdravotnická statistika)
2017 Červenec
20.07. Rodička a novorozenec 2014–2015 (Zdravotnická statistika)
10.07. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016 (Aktuální informace - 01/17)
2017 Červen
29.06. Vrozené vady u narozených v roce 2013–2014 (Zdravotnická statistika)
28.06. Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016 (Zdravotnická statistika)
02.06. Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015 (Zdravotnická statistika)
2017 Březen
23.03. Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015 (Zdravotnická statistika)
07.03. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; ARCHIV (MKN-10, I. svazek - Tabelární část) (Klasifikace)

podle Edice

podle Tématické řady