HlavníNovinky

Novinky - Návykové látky

2017 Červenec
10.07. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016 (Aktuální informace - 01/17)
2016 Prosinec
29.12. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 (Aktuální informace - 14/16)
29.12. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 (Aktuální informace - 13/16)
2016 Listopad
24.11. Činnost záchytných stanic v roce 2015 (Aktuální informace - 10/16)
23.11. Činnost záchytných stanic v roce 2014 (Aktuální informace - 09/16)
15.11. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 (Aktuální informace - 08/16)
15.11. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v letech 2014 a 2015 (Aktuální informace - 03/16)