HlavníNovinky

Novinky - Návykové látky

2018 Říjen
08.10. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017 (Aktuální informace - A05/18)
2018 Září
27.09. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017 (Aktuální informace - A04/18)
2018 Červenec
03.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017 (Aktuální informace - A02/18)
2018 Únor
15.02. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017 (Aktuální informace - A01/18)
2017 Listopad
24.11. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016 (Aktuální informace - 09/17)
24.11. Činnost záchytných stanic v roce 2016 (Aktuální informace - 08/17)