HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Zdravotnická statistika
Ekonomické výsledky nemocnic 2015
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2015
Lázeňská péče 2015
Narození a zemřelí do 1 roku 2013–2015
Potraty 2014–2015
Psychiatrická péče 2015
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015
Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015
Zdravotnictví ČR: Lůžkový fond 2015
Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015
Zemřelí 2015
Asistovaná reprodukce v České republice 2014
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2014
Lázeňská péče 2014
Novotvary 2014
Psychiatrická péče 2014
Tuberkulóza a respirační nemoci 2014
Zemřelí 2014
Ročenky
Zdravotnická ročenka České republiky 2015
Zdravotnická ročenka České republiky 2014
Aktuální informace
Zdravotnictví ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007-2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–201
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko (HDS) za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled mortalitních dat ČR z listu o prohlídce zemřelého 2004–2015
Adresáře
Adresář poskytovatelů lékárenské péče v ČR (k 15.6. 2013)
Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR (k 31.5.2013)