HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2015
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled mortalitních dat ČR z listu o prohlídce zemřelého 2004–2015
Zdravotnická statistika
Zemřelí 2015
Asistovaná reprodukce v České republice 2014
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2014
Lázeňská péče 2014
Novotvary 2014
Psychiatrická péče 2014
Tuberkulóza a respirační nemoci 2014
Vrozené vady u narozených v roce 2013–2014
Zemřelí 2014
Asistovaná reprodukce v České republice 2013
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013
Ekonomické informace ve zdravotnictví 2013
Ekonomické výsledky nemocnic 2013
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2013
Infekční nemoci 2013
Lázeňská péče 2013
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2013
Lůžková péče 2013
Novotvary 2012–2013
Potraty 2013
Psychiatrická péče 2013
Rodička a novorozenec 2013
Síť zdravotnických zařízení 2013
Tuberkulóza a respirační nemoci 2013
Ročenky
Zdravotnická ročenka České republiky 2014
Zdravotnická ročenka České republiky 2013
Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2013
Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2013
Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2013
Adresáře
Adresář poskytovatelů lékárenské péče v ČR (k 15.6. 2013)
Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR (k 31.5.2013)
Klasifikace
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka)
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. díl - Abecední seznam)