HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Ročenky
Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2005
Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2005
Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2005
Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2005
Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2005
Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2005
Obory zdravotní péče - Doplněk zdravotnické ročenky Plzeňského kraje 2004
Mimořádné publikace
Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR
Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR v letech 1994-2004
Kardexy
Zdravotnictví Středočeského kraje 2005
Zdravotnictví ČR 2005 ve statistických údajích
Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2005
Zdravotnictví Jihočeského kraje 2005
Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2005
Zdravotnictví Karlovarského kraje 2005
Zdravotnictví kraje Vysočina 2005
Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2005
Zdravotnictví Libereckého kraje 2005
Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2005
Zdravotnictví Olomouckého kraje 2005
Zdravotnictví Pardubického kraje 2005
Zdravotnictví Plzeňského kraje 2005
Zdravotnictví Ústeckého kraje 2005
Zdravotnictví Zlínského kraje 2005
Zdravotnická statistika
Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2005
Zemřelí 2005
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004
Ekonomické informace ve zdravotnictví 2004
Ekonomické výsledky nemocnic 2004
Hospitalizovaní 2004
Lázeňská péče 2004
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2004
Lůžková péče 2004
Narození a zemřelí do 1 roku 2004
Nemoci z povolání 2004
Novotvary 2004
Péče o chrup 2004
Péče o nemocné cukrovkou 2004
Pohlavní nemoci 2004
Potraty 2004
Přenosné nemoci 2004
Psychiatrická péče 2004
Rodička a novorozenec 2004
Síť zdravotnických zařízení 2004
Tuberkulóza a respirační nemoci 2004
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2004
Vrozené vady u narozených v roce 2004
Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog
Klasifikace
MKN-O-3 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii 2004, 3. vydání (česká verze)
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 6. vydání (originál 2002)