HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Informace ze zdravotnictví krajů
15/04 - Hemodialýza - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003
14/04 - Gastroenterologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003
13/04 - Síť zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji 2003
12/04 - Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003
11/04 - Diabetologická péče v Jihomoravském kraji v roce 2003
10/04 - Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003
09/04 - Dětská a dorostová péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003
08/04 - Gynekologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003
07/04 - Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2003
06/04 - Tuberkulózní a respirační nemoci - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003
05/04 - Dermatovenerologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003
04/04 - Logopedie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003
03/04 - Patologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003
02/04 - Alergologie a klinická imunologie - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003
01/04 - Transfúzní služba - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003
20/03 - Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení poskytujících péči pacientům užívajícím psychoaktivní látky v Jihomoravském kraji v roce 2002
19/03 - Ambulantní péče chirurgických oborů v Jihomoravském kraji roce 2002
18/03 - Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002
17/03 - Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2003
16/03 - Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče v Jihomoravském kraji v roce 2002, jejich pohledávky a závazky, bankovní úvěry a leasing
15/03 - Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002
14/03 - Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2002
13/03 - Péče o nemocné cukrovkou v Jihomoravském kraji v roce 2002
12/03 - Stomatologická péče v Jihomoravském kraji v roce 2002
11/03 - Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2002
10/03 - Ambulantní péče v oboru dermatovenerologie v Jihomoravském kraji v roce 2002
09/03 - Ambulantní péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v roce 2002
08/03 - Činnost oboru logopedie v Jihomoravském kraji v roce 2002
07/03 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví v Jihomoravském kraji za rok 2002
06/03 - Ambulantní péče v oboru gynekologie a činnost ženských oddělení nemocnic v Jihomoravském kraji v roce 2002
05/03 - Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2002
04/03 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v roce 2002
03/03 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v roce 2002
02/03 - Činnost oboru neurologie v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v roce 2002
01/03 - Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2002
15/02 - Stomatologická péče v Jihomoravském kraji v r. 2001
14/02 - Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v r. 2001
13/02 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2002
12/02 - Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v r. 2001
11/02 - Činnost oboru očního v Jihomoravském kraji v r. 2001
10/02 - Péče o nemocné cukrovkou v Jihomoravském kraji v r. 2001
09/02 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v r. 2001
08/02 - Činnost oboru logopedie v Jihomoravském kraji v r. 2001
07/02 - Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v r. 2001
06/02 - Nemocnice v Jihomoravském kraji v r. 2001
05/02 - Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v r. 2001
04/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v r. 2001
03/02 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v r. 2001
02/02 - Gynekologická péče o ženy v Jihomoravském kraji v r. 2001
01/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v r. 2001