HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Zdravotnická statistika
Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2011
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011
Ekonomické informace ve zdravotnictví 2011
Ekonomické výsledky nemocnic 2011
Hospitalizovaní podle klasifikace DRG v roce 2011
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011
Infekční nemoci 2011
Lázeňská péče 2011
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2011
Lůžková péče 2011
Narození a zemřelí do 1 roku 2011
Novotvary 2011
Péče o nemocné cukrovkou 2011
Pohlavní nemoci 2011
Potraty 2011
Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2011
Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2011
Psychiatrická péče 2011
Rodička a novorozenec 2011
Síť zdravotnických zařízení 2011
Tuberkulóza a respirační nemoci 2011
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2011
Vrozené vady u narozených v roce 2011
Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2011
Klasifikace
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání (originál 2011)
Ostatní publikace
Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959
Ročenky
Zdravotnická ročenka České republiky 2011
Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2011
Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2011
Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2011
Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2011
Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2011
Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2011
Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2011
Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2011
Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2011
Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2011
Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2011
Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2011
Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2011
Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2011
Kardexy
Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích
Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2011
Zdravotnictví Jihočeského kraje 2011
Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2011
Zdravotnictví Karlovarského kraje 2011
Zdravotnictví Kraje Vysočina 2011
Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011
Zdravotnictví Libereckého kraje 2011
Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011