HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
59/02 - Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Drogy (VII. díl)
58/02 - Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)
57/02 - Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001
56/02 - Pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví k 1. pololetí 2002
55/02 - Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)
54/02 - Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Stravovací návyky (IV. díl)
53/02 - Studující a absolventi lékařských, zdravotně - sociálních a farmaceutických fakult - rok 2001
52/02 - Studium na zdravotnických školách - školní rok 2001/2002
51/02 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí roku 2002
50/02 - Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001
49/02 - Sebevraždy v České republice v roce 2001
48/02 - Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Index tělesné hmotnosti (III. díl)
47/02 - Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)
46/02 - Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Úvodní informace (I. díl)
45/02 - Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001
44/02 - Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 2001
43/02 - Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001
42/02 - Činnost kojeneckých ústavu, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2001
41/02 - Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2002
40/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001
39/02 - Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2001
38/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2001
37/02 - Činnost oboru psychiatrie (vč. sexuologie a AT péče) v roce 2001
36/02 - Vrozené vady v roce 2001
35/02 - Primární péče v České republice v roce 2001
34/02 - Přenosné nemoci v ČR v roce 2001
33/02 - Ambulantní péče v oboru ženském a činnost ženských oddělení nemocnic v roce 2001
32/02 - Novotvary 2000
31/02 - Pohledy na zdravotnictví v České republice
30/02 - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2001
29/02 - Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2001
28/02 - Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001 z hlediska jejich velikosti
27/02 - Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2001
26/02 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2001
25/02 - Úrazy v ČR v letech 1995 - 2000
24/02 - Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2001
23/02 - Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2001
22/02 - Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 1986 - 2000
21/02 - Péče o nemocné cukrovkou v České republice v roce 2001
20/02 - Hospitalizovaní a zemřelí na infarkt myokardu v ČR v letech 1986 - 2000
19/02 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001
18/02 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2001
17/02 - Demografická situace v České republice v roce 2001
16/02 - Zdravotnická zařízení v České republice v roce 2001
15/02 - Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru (dříve - zlomeniny krčku stehenní kosti) v ČR v letech 1986 - 2000
14/02 - Činnost odborných léčebných ústavů v ČR v roce 2001
13/02 - Potraty v roce 2001
Informace ze zdravotnictví krajů
15/02 - Stomatologická péče v Jihomoravském kraji v r. 2001
14/02 - Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v r. 2001
13/02 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2002