HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
35/02 - Primární péče v České republice v roce 2001
34/02 - Přenosné nemoci v ČR v roce 2001
33/02 - Ambulantní péče v oboru ženském a činnost ženských oddělení nemocnic v roce 2001
32/02 - Novotvary 2000
31/02 - Pohledy na zdravotnictví v České republice
30/02 - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2001
29/02 - Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2001
28/02 - Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001 z hlediska jejich velikosti
27/02 - Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2001
26/02 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2001
25/02 - Úrazy v ČR v letech 1995 - 2000
24/02 - Náklady, pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2001
23/02 - Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2001
22/02 - Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 1986 - 2000
21/02 - Péče o nemocné cukrovkou v České republice v roce 2001
20/02 - Hospitalizovaní a zemřelí na infarkt myokardu v ČR v letech 1986 - 2000
19/02 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2001
18/02 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2001
17/02 - Demografická situace v České republice v roce 2001
16/02 - Zdravotnická zařízení v České republice v roce 2001
15/02 - Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru (dříve - zlomeniny krčku stehenní kosti) v ČR v letech 1986 - 2000
14/02 - Činnost odborných léčebných ústavů v ČR v roce 2001
13/02 - Potraty v roce 2001
12/02 - Nemocnice v České republice v roce 2001 - díl 2
11/02 - Nemocnice v České republice v roce 2001 - díl 1
10/02 - Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2000
09/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl XI.: Spotřeba alkoholu
08/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl X.: Využívání zdravotnických služeb
07/02 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl X.: Vztah mezi vstřícností a vybranými ukazateli
06/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl IX.: Užívání léků
05/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VIII.: Chronická nemocnost
Informace ze zdravotnictví krajů
15/02 - Stomatologická péče v Jihomoravském kraji v r. 2001
14/02 - Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v r. 2001
13/02 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2002
12/02 - Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v r. 2001
11/02 - Činnost oboru očního v Jihomoravském kraji v r. 2001
10/02 - Péče o nemocné cukrovkou v Jihomoravském kraji v r. 2001
09/02 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v r. 2001
08/02 - Činnost oboru logopedie v Jihomoravském kraji v r. 2001
08/02 - Činnost odborných léčebných ústavů v r. 2001
07/02 - Činnost logopedických pracovišť v roce 2001
07/02 - Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v r. 2001
07/02 - Činnost stomatologického oboru v roce 2001
06/02 - Činnost oboru očního v roce 2001
06/02 - Ekonomika samostatných ordinací a dalších zdravotnických zařízení za r. 2001
06/02 - Nemocnice v Jihomoravském kraji v r. 2001
05/02 - Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v r. 2001
05/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí Moravskoslezského kraje v r. 2001
05/02 - Obory alergologie a klinické imunologie v roce 2001
05/02 - Péče o nemocné cukrovkou ve Zlínském kraji v r. 2001