HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
12/02 - Nemocnice v České republice v roce 2001 - díl 2
11/02 - Nemocnice v České republice v roce 2001 - díl 1
10/02 - Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2000
09/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl XI.: Spotřeba alkoholu
08/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl X.: Využívání zdravotnických služeb
07/02 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl X.: Vztah mezi vstřícností a vybranými ukazateli
06/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl IX.: Užívání léků
05/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VIII.: Chronická nemocnost
04/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VII.: Fyzická aktivita
03/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VI.: Kvalita života
02/02 - Hodnocení zdraví pomocí metodologie Burden of Disease
01/02 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 2001
Informace ze zdravotnictví krajů
11/02 - Činnost oboru očního v Jihomoravském kraji v r. 2001
10/02 - Péče o nemocné cukrovkou v Jihomoravském kraji v r. 2001
09/02 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji v r. 2001
08/02 - Činnost oboru logopedie v Jihomoravském kraji v r. 2001
08/02 - Činnost odborných léčebných ústavů v r. 2001
07/02 - Činnost logopedických pracovišť v roce 2001
07/02 - Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v r. 2001
07/02 - Činnost stomatologického oboru v roce 2001
06/02 - Činnost oboru očního v roce 2001
06/02 - Ekonomika samostatných ordinací a dalších zdravotnických zařízení za r. 2001
06/02 - Nemocnice v Jihomoravském kraji v r. 2001
05/02 - Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v r. 2001
05/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí Moravskoslezského kraje v r. 2001
05/02 - Obory alergologie a klinické imunologie v roce 2001
05/02 - Péče o nemocné cukrovkou ve Zlínském kraji v r. 2001
04/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v r. 2001
04/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v r. 2001
04/02 - Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 30.6.2002
04/02 - Obor gastroenterologie v roce 2001
04/02 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení Zlínského kraje v r. 2001
03/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči ve Zlínském kraji v r. 2001
03/02 - Gynekologická péče v roce 2001
03/02 - Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém fondu nemocnic ČR v r. 2001
03/02 - Péče o děti a dorost celkem v roce 2001
03/02 - Potraty v Moravskoslezském kraji v r. 2001
03/02 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v r. 2001
02/02 - Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči ve Zlínském kraji v r. 2001
02/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v r. 2001
02/02 - Gynekologická péče celkem v roce 2001
02/02 - Gynekologická péče o ženy v Jihomoravském kraji v r. 2001
02/02 - Nejčetnější diagnózy na odděleních následné a ošetřovatelské péče nemocnic a jejich výskyt na interních a chirurgických odděleních v Královéhradeckém kraji v r. 2001
02/02 - Sebevraždy v Moravskoslezském kraji v r. 2001
01/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v r. 2001
01/02 - Činnost oboru logopedie ve Zlínském kraji v roce 2001
01/02 - Činnost oboru psychiatrie, včetně sexuologie a AT péče v Plzeňském kraji v l. 2000 a 2001
01/02 - Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v r. 2001
01/02 - Lékárenská péče Moravskoslezského kraje v r. 2001
01/02 - Praktický lékař pro dospělé v r. 2001