HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
80/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl V.: Sociální zdraví
79/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl IV.: Duševní zdraví
78/01 - Ambulantní péče v České republice v roce 2000
77/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl III.: Stravovací zásady
76/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl II.: Využití preventivní zdravotní péče
75/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl I.: Úvod a základní charakteristika souboru
74/01 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2001
73/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl IX.: Vyhodnocení důležitosti cílů zdravotnického systému
72/01 - Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2000
71/01 - Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2000 (po zpřesnění)
70/01 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. pololetí 2001
69/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VIII.: Podrobnější přehled výsledků hodnocení vstřícnosti
68/01 - Lékaři, stomatologové a farmaceuti v roce 2000
67/01 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2001
66/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VII.: Vztah mezi subjektivním zdravím a vybranými ukazateli
65/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VI.: Vyhodnocení scénářů
64/01 - Následná péče v lůžkových zařízeních České republiky v roce 2000
63/01 - Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2000
62/01 - Domácí zdravotní péče v roce 2000
61/01 - Vztah mezi zdravotním stavem a kouřením podle výsledků výběrového šetření HIS CR 99
60/01 - Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2000
59/01 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2001
58/01 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2000
57/01 - Činnost oboru očního v roce 2000
56/01 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. čtvrtletí 2001
55/01 - Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2001
54/01 - Lékárenská péče v rezortu zdravotnictví v roce 2000
53/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl V.: Atributy vstřícnosti zdravotnického systému
52/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl IV.: Cíle zdravotnického systému
51/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl III.: Návštěvy u poskytovatelů zdravotní péče
50/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl II.: Základní ukazatele zdravotního stavu
49/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl I.: Úvod a základní charakteristika souboru
48/01 - Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2001
47/01 - Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2000
46/01 - Činnost oboru psychiatrie v roce 2000
45/01 - Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2000
44/01 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2000
43/01 - Vrozené vady v roce 2000
42/01 - Gynekologická péče o ženy v roce 2000
41/01 - Zdravotně riziková konzumace alkoholu v ČR (srovnání šetření HIS CR 1999, CIDI 1999 a studie SZÚ 1996)
40/01 - Přenosné nemoci v ČR v roce 2000
39/01 - Situace tuberkulózy v České republice v roce 2000
38/01 - Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2000
37/01 - Sebevraždy v České republice v roce 2000
36/01 - Péče o nemocné cukrovkou v České republice v roce 2000
35/01 - Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 2000 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů
34/01 - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2000
33/01 - Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2000
32/01 - Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.2000
31/01 - Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2000 ve srovnání s předchozími lety