HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
05/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VIII.: Chronická nemocnost
04/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VII.: Fyzická aktivita
03/02 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VI.: Kvalita života
02/02 - Hodnocení zdraví pomocí metodologie Burden of Disease
01/02 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 2001
80/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl V.: Sociální zdraví
79/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl IV.: Duševní zdraví
78/01 - Ambulantní péče v České republice v roce 2000
77/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl III.: Stravovací zásady
76/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl II.: Využití preventivní zdravotní péče
75/01 - Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl I.: Úvod a základní charakteristika souboru
74/01 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2001
73/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl IX.: Vyhodnocení důležitosti cílů zdravotnického systému
72/01 - Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2000
71/01 - Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2000 (po zpřesnění)
70/01 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. pololetí 2001
69/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VIII.: Podrobnější přehled výsledků hodnocení vstřícnosti
68/01 - Lékaři, stomatologové a farmaceuti v roce 2000
67/01 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2001
66/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VII.: Vztah mezi subjektivním zdravím a vybranými ukazateli
65/01 - Poštovní šetření Zdraví a vstřícnost zdravotnického systému (H&HSR 2000 - 2001) Díl VI.: Vyhodnocení scénářů
64/01 - Následná péče v lůžkových zařízeních České republiky v roce 2000
63/01 - Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2000
62/01 - Domácí zdravotní péče v roce 2000
61/01 - Vztah mezi zdravotním stavem a kouřením podle výsledků výběrového šetření HIS CR 99
60/01 - Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních zařízení pro děti v roce 2000
59/01 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2001
Informace ze zdravotnictví krajů
04/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v r. 2001
04/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v Jihomoravském kraji v r. 2001
04/02 - Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 30.6.2002
04/02 - Obor gastroenterologie v roce 2001
04/02 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení Zlínského kraje v r. 2001
03/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči ve Zlínském kraji v r. 2001
03/02 - Gynekologická péče v roce 2001
03/02 - Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém fondu nemocnic ČR v r. 2001
03/02 - Péče o děti a dorost celkem v roce 2001
03/02 - Potraty v Moravskoslezském kraji v r. 2001
03/02 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v r. 2001
02/02 - Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči ve Zlínském kraji v r. 2001
02/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v r. 2001
02/02 - Gynekologická péče celkem v roce 2001
02/02 - Gynekologická péče o ženy v Jihomoravském kraji v r. 2001
02/02 - Nejčetnější diagnózy na odděleních následné a ošetřovatelské péče nemocnic a jejich výskyt na interních a chirurgických odděleních v Královéhradeckém kraji v r. 2001
02/02 - Sebevraždy v Moravskoslezském kraji v r. 2001
01/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v Jihomoravském kraji v r. 2001
01/02 - Činnost oboru logopedie ve Zlínském kraji v roce 2001
01/02 - Činnost oboru psychiatrie, včetně sexuologie a AT péče v Plzeňském kraji v l. 2000 a 2001
01/02 - Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v r. 2001
01/02 - Lékárenská péče Moravskoslezského kraje v r. 2001
01/02 - Praktický lékař pro dospělé v r. 2001