HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
31/01 - Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2000 ve srovnání s předchozími lety
30/01 - Potraty v roce 2000
29/01 - Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 2000
28/01 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 2000
27/01 - Opotřebení investičního majetku a investice v nemocnicích v roce 2000 podle zřizovatelů a velikostních kategorií
26/01 - Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2000/2001
25/01 - Vliv sociodemografických proměnných na celkové zdraví podle šetření HIS CR 99
24/01 - Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny krčku stehenní kosti v ČR v letech 1986 - 1999
23/01 - HIS CR 1999 - úrazy ve volném čase
22/01 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2000
21/01 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 2000
20/01 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 2000
19/01 - Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 2000
18/01 - Úrazy ve volném čase zpracované na základě hospitalizace 1999
17/01 - Věková standardizace ukazatelů v šetření HIS CR 99
16/01 - Zdravotnická zařízení České republiky v roce 2000
15/01 - Zhoubný novotvar prsu u žen
14/01 - Demografická situace v České republice v roce 2000
13/01 - Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2000
12/01 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2000
11/01 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za rok 2000
10/01 - Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 1999
09/01 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2000
08/01 - Onkologická onemocnění u dětí
07/01 - Délka života člověka prožitá ve zdraví (2. část)
06/01 - Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část)
05/01 - Novotvary 1999
04/01 - Nemocnice v České republice v roce 2000
03/01 - Leukémie
02/01 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 2000
01/01 - Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1999
80/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic rezortu zdravotnictví v letech 1995 - 2000. Struktura nákladů nemocnic v letech 1995 - 2000
79/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. - III. čtvrtletí 2000
78/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí roku 2000
77/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2000
76/00 - Studium na zdravotnických školách v ČR - školní rok 1999/2000
75/00 - Praktičtí lékaři pro děti a dorost v roce 1999
74/00 - Ekonomická stránka činnosti psychiatrických léčeben v letech 1995 - 1999
73/00 - Ekonomická stránka činnosti lázeňských zařízení v letech 1995 - 1999
72/00 - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 1999
71/00 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. pololetí 2000
70/00 - Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1999
69/00 - Dispenzarizace dospělé populace v roce 1999
68/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2000
67/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 2000
66/00 - Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 1999
65/00 - Klíčové údaje o zdraví 2000 - nová publikace EUROSTATu
64/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Celkové hodnocení zdraví (díl X.)
63/00 - Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 1999
62/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2000