HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
08/01 - Onkologická onemocnění u dětí
07/01 - Délka života člověka prožitá ve zdraví (2. část)
06/01 - Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část)
05/01 - Novotvary 1999
04/01 - Nemocnice v České republice v roce 2000
03/01 - Leukémie
02/01 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 2000
01/01 - Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1999
80/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic rezortu zdravotnictví v letech 1995 - 2000. Struktura nákladů nemocnic v letech 1995 - 2000
79/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. - III. čtvrtletí 2000
78/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí roku 2000
77/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2000
76/00 - Studium na zdravotnických školách v ČR - školní rok 1999/2000
75/00 - Praktičtí lékaři pro děti a dorost v roce 1999
74/00 - Ekonomická stránka činnosti psychiatrických léčeben v letech 1995 - 1999
73/00 - Ekonomická stránka činnosti lázeňských zařízení v letech 1995 - 1999
72/00 - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 1999
71/00 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. pololetí 2000
70/00 - Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1999
69/00 - Dispenzarizace dospělé populace v roce 1999
68/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2000
67/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 2000
66/00 - Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 1999
65/00 - Klíčové údaje o zdraví 2000 - nová publikace EUROSTATu
64/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Celkové hodnocení zdraví (díl X.)
63/00 - Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 1999
62/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2000
61/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Sociální zdraví (díl IX.)
60/00 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 1999
59/00 - Zdravotnická zařízení České republiky v 1. pololetí 2000
58/00 - Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů v roce 1999
57/00 - Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1999
56/00 - Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2000
55/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Platby mimo zdravotní pojištění a zhodnocení zdravotnictví (díl IX.)
54/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Drogy (díl VIII.)
53/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Příjem a Životní podmínky (díl VII.)
52/00 - Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 1999
51/00 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. čtvrtletí 2000
50/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Emoční pohoda (díl VI.)
49/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Dlouhodobá neschopnost (díl V.)
48/00 - Sebevraždy v České republice v roce 1999
47/00 - Lékaři, stomatologové a farmaceuti v rezortu zdravotnictví v roce 1999
46/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí roku 2000
45/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2000
44/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Dočasná neschopnost (díl VI.)
43/00 - Přenosné nemoci v ČR v roce 1999
42/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Zdravotní potíže (díl V.)
41/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Subjektivně vnímané zdraví (díl IV.)
40/00 - Lékárenská péče v rezortu zdravotnictví v roce 1999
39/00 - Gynekologická péče o ženy v roce 1999