HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
10/00 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 1999
09/00 - Potraty v roce 1999
08/00 - Nemocnice v České republice v roce 1999
07/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\"" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 1999
06/00 - Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v I. - III. čtvrtletí 1999
05/00 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1999 (rezort zdravotnictví)
04/00 - Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. - III. čtvrtletí 1999
03/00 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 1999 *
02/00 - Pohledávky a závazky nemocnic k 30.9.1999
01/00 - Akutní a následná lůžková péče v České republice (1. pololetí 1999)
67/99 - Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1998
66/99 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998
65/99 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí roku 1999
64/99 - Lékaři, stomatologové a farmaceuti v rezortu zdravotnictví v roce 1998
63/99 - Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1998
62/99 - Pracovní neschopnost v České republice v roce 1998
61/99 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. pololetí 1999
60/99 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. pololetí 1999
59/99 - Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1999 podle druhu poskytované péče
58/99 - Pohledávky a závazky nemocnic k 30.6.1999
57/99 - Opotřebení investičního majetku nemocnic k 30.6.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií
56/99 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1999
55/99 - Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. pololetí 1999
54/99 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1999 ve srovnání s rokem 1998
53/99 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1999
52/99 - Činnost oboru dermatovenerologie v roce 1998
51/99 - Narození a zemřelí do 1 roku v roce 1998
50/99 - Odborné léčebné ústavy ČR v 1. pololetí 1999
49/99 - Činnost oboru psychiatrie v roce 1998
48/99 - Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1998
47/99 - Lůžková péče v nemocnicích České republiky v 1. pololetí 1999
46/99 - Hospitalizovaní v ČR v roce 1998
45/99 - Vrozené vady v roce 1998
44/99 - Sebevraždy v České republice v roce 1998
43/99 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven v I. čtvrtletí 1999
42/99 - Činnost dialyzačních stanic v roce 1997 a 1998
41/99 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 1998
40/99 - Domácí zdravotní péče v roce 1998
39/99 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1999
38/99 - Opotřebení investičního majetku nemocnic k 31.3.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií
37/99 - Ambulantní péče v České republice v roce 1998
36/99 - Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 podle druhu poskytované péče
35/99 - Pohledávky a závazky nemocnic k 31.3.1999
34/99 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1999
33/99 - Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů v roce 1998 - rezort zdravotnictví
32/99 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998
31/99 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 1998
30/99 - Lékárny (a výdejny) rezortu zdravotnictví v roce 1998
29/99 - Činnost oboru gynekologie v roce 1998
28/99 - Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 1998