HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
37/00 - Tuberkulóza v roce 1999
36/00 - Opotřebení investičního majetku nemocnic k 31.12.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií
35/00 - Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1999 ve srovnání s předchozími lety
34/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Chronická nemocnost (díl III.)
33/00 - Péče o nemocné cukrovkou v České republice v roce 1999
32/00 - Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1999 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů
31/00 - Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v roce 1999
30/00 - Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 1999
29/00 - Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 1999
28/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 1999
27/00 - Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 1999
26/00 - Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1999
25/00 - Vývoj výdajů na zdravotnictví v zemích OECD v letech 1970 - 1997
24/00 - Novotvary 1998
23/00 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 1999
22/00 - Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 1999
21/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Životní styl - Stravovací zásady, tělesná aktivita (díl II.)
20/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Životní styl - Index tělesné hmotnosti, konzumace alkoholu a kouření (díl I.)
19/00 - Nemoci z povolání v roce 1999
18/00 - Struktura nemocnic podle nákladové rentability a hospodářského výsledku ve vztahu k velikosti lůžkového fondu za rok 1999 (rezort zdravotnictví)
17/00 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za rok 1999
16/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 1999 ve srovnání s rokem 1998
15/00 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 1999
14/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1999
13/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) - úvodní informace
12/00 - Zdravotnická zařízení České republiky v roce 1999
11/00 - Demografická situace v České republice v roce 1999
10/00 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 1999
09/00 - Potraty v roce 1999
08/00 - Nemocnice v České republice v roce 1999
07/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\"" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 1999
06/00 - Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v I. - III. čtvrtletí 1999
05/00 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1999 (rezort zdravotnictví)
04/00 - Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. - III. čtvrtletí 1999
03/00 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 1999 *
02/00 - Pohledávky a závazky nemocnic k 30.9.1999
01/00 - Akutní a následná lůžková péče v České republice (1. pololetí 1999)
67/99 - Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1998
66/99 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998
65/99 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí roku 1999
64/99 - Lékaři, stomatologové a farmaceuti v rezortu zdravotnictví v roce 1998
63/99 - Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1998
62/99 - Pracovní neschopnost v České republice v roce 1998
61/99 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. pololetí 1999
60/99 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. pololetí 1999
59/99 - Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1999 podle druhu poskytované péče
58/99 - Pohledávky a závazky nemocnic k 30.6.1999
57/99 - Opotřebení investičního majetku nemocnic k 30.6.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií
56/99 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1999
55/99 - Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. pololetí 1999