HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
28/99 - Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 1998
27/99 - Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1998 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů
26/99 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1999
25/99 - Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 1998
24/99 - Nemoci z povolání v roce 1998
23/99 - Přenosné nemoci v ČR v roce 1998
22/99 - Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1998
21/99 - Péče o nemocné cukrovkou v České republice v roce 1998
20/99 - Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1998, 1997 a 1996
19/99 - Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za rok 1998 podle druhu poskytované péče
18/99 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1998 (rezort zdravotnictví)
17/99 - Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 1998 ve srovnání s rokem 1997
16/99 - Průměrné mzdy ve vybraných odvětvích v roce 1998
15/99 - Novotvary 1997
14/99 - Potraty v roce 1998
13/99 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1998
12/99 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 1998
11/99 - Diferenciace mezd v rezortu zdravotnictví v roce 1998
10/99 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za rok 1998
09/99 - Demografická situace v České republice v roce 1998
08/99 - Činnost oboru gastroenterologie v roce 1998
07/99 - Zdravotnická zařízení České republiky v roce 1998
06/99 - Tuberkulóza v roce 1998
05/99 - Hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních mimo nemocnice v letech 1994 - 1997
04/99 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 1998
03/99 - Lůžková péče v odborných léčebných ústavech České republiky v roce 1998
02/99 - Lůžková péče v nemocnicích České republiky v roce 1998
01/99 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 1998
73/98 - Náklady a výnosy zdravotnických zařízení v rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 podle druhu poskytované péče
72/98 - Vývoj počtu narozených a zemřelých do 1 roku v České republice
71/98 - Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí 1998 ve srovnání s I. - III. čtvrtletím roku 1997
70/98 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 1998
69/98 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. - III. čtvrtletí 1998 (rezort zdravotnictví)
68/98 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 1998
67/98 - Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1997
66/98 - Vrozené vady v České republice v roce 1997
65/98 - Lékaři, stomatologové a farmaceuti v roce 1997
64/98 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 1997
63/98 - Činnost dialyzačních stanic v roce 1997
62/98 - Výdaje na zdravotnictví ve statistice ČSÚ a ÚZIS ČR (Porovnání postupu výpočtu a zdrojů dat)
61/98 - Hospitalizovaní v ČR v roce 1997
60/98 - Náklady a výnosy nemocnic za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče
59/98 - Náklady a výnosy zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998 podle druhu poskytované péče
58/98 - Cenové indexy ve zdravotnictví
57/98 - Sebevraždy v roce 1997
56/98 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. pololetí 1998
55/98 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. pololetí 1998
54/98 - Finanční bilance nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí 1998 ve srovnání s I. pololetím roku 1997
53/98 - Karcinoidy (1984 - 1994)
52/98 - Domácí zdravotní péče v roce 1997