HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
51/98 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998
50/98 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za I. pololetí 1998
49/98 - Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1997
48/98 - Zdravotnická zařízení České republiky v 1. pololetí 1998
47/98 - Činnost logopedických pracovišť v roce 1997
46/98 - Činnost oboru psychiatrie v roce 1997
45/98 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 1997
44/98 - Lůžková péče v nemocnicích České republiky v 1. pololetí 1998
43/98 - Ambulantní péče v České republice v roce 1997
42/98 - Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů v roce 1997
41/98 - Gynekologická péče o ženy v roce 1997
40/98 - Ambulantní chirurgická činnost v roce 1997
39/98 - Nově zařazený a nově pořízený hmotný investiční majetek za I. čtvrtletí 1998
38/98 - Pohledávky a závazky zdravotnických organizací po splatnosti k 31.3.1998
37/98 - Činnost oboru gastroenterologie v roce 1997
36/98 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. čtvrtletí 1998
35/98 - Činnost oboru alergologie v roce 1997
34/98 - Lékárny (a výdejny) v roce 1997
33/98 - Péče o nemocné cukrovkou v roce 1997
32/98 - Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 1997
31/98 - Přenosné nemoci v ČR v roce 1997
30/98 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v I. čtvrtletí 1998
29/98 - Novotvary 1996
28/98 - Finanční bilance nemocnic za I. čtvrtletí 1998 ve srovnání s rokem 1997
27/98 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1998
26/98 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení v I. čtvrtletí 1998
25/98 - Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 1997
24/98 - Národní onkologický registr
23/98 - Chronická nemocnost a dlouhodobá neschopnost - HIS CR 1996
22/98 - Vývoj mezd ve zdravotnictví
21/98 - Tuberkulóza v roce 1997
20/98 - Demografická situace v České republice v roce 1997
19/98 - Psychické zdraví populace - HIS CR 1996
18/98 - Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic v roce 1997 a 1996
17/98 - Potraty v roce 1997
16/98 - Zdravotnická zařízení České republiky v roce 1997
15/98 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 1997
14/98 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení v roce 1997
13/98 - Finanční bilance nemocnic za rok 1997 ve srovnání s rokem 1996
12/98 - Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1997
11/98 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za rok 1997
10/98 - Odborné léčebné ústavy v České republice v roce 1997
09/98 - Pohledávky a závazky nemocnic k 31. 12. 1997
08/98 - Porovnání počtu hospitalizovaných pacientů v nemocnicích v roce 1996 a 1997 podle zřizovatelů
07/98 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1997
06/98 - Ekonomické údaje zdravotnických zařízení mimo rezort zdravotnictví
05/98 - Výskyt zdravotních potíží v české populaci podle šetření z roku 1996
04/98 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 1997
03/98 - Lůžková péče v nemocnicích České republiky v roce 1997
02/98 - Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1995 a 1996