HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Nabídka zaměstnání: specialista DRG
Nabídka zaměstnání: specialista Klasifikace procedur
Nabídka zaměstnání: Specialista na ETL procesy – ETL developer
Nabídka zaměstnání: Specialista pro kódování zdravotních služeb, metodik klinických klasifikací
Nabídka zaměstnání: Specialista zdravotnických klasifikací
Nabídka zaměstnání: Správce IS
Nabídka zaměstnání: Technik ICT
Nabídka zaměstnání: Účetní
Nabídka zaměstnání: Vývojář aplikací
Nabídka zaměstnání: Vývojář webových aplikací
Odstávka provozu Národního systému hlášení nežádoucích událostí
Omezení provozu registrů a aplikací rezortu zdravotnictví
Omluva za technické potíže při sběru výkazů za rok 2015
Oznámení spuštění Národního registru léčby uživatelů drog
Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví. Nová data z rezortního statistického šetření za rok 2016
Pozvánka na konferenci DRG restart
Pozvánka na seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města
Prezident Zeman podepsal novelu zákona o zdravotních službách
Ředitel ÚZIS ČR v Otázkách Václava Moravce
Sběr E602–pololetního výkazu o ekonomice lůžkového zařízení za první pololetí roku 2016 proběhne od 1. do 31. srpna
Sčítání adiktologických služeb 2012
Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
Sdělení o odložení platnosti aktualizace číselníku MKN-10, vydaného ke dni 1.4.2011
Setkání Dr. Claudie Stein (WHO) se zástupci MZ ČR a ÚZIS ČR
Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR
Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (1. dopis)
Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)
Světový den vrozených vad - 3. března 2015
Světový den vrozených vad - 3. března 2016
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. aktualizované vydání
Upozornění pro lékaře předepisující léčivé přípravky Subutex a Suboxone – obnovení papírových hlášenek (NRULISL)
Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
Výkazy na rok 2014
Výkon práv a závazků státu, které vykonávalo KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Zdravotnictví krajů České republiky 2013
Zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému profesního vzdělávání
Důležité zprávy
Omezení provozu registrů KSRZIS od 18.9.2014 do 22.9.2014
Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Sdělení ÚZIS ČR všem poskytovatelům zdravotní péče k elektronickému systému pro resortní statistická zjišťování
Technologická odstávka systému eREG
Upozornění na změny kontaktů Regionálních pracovišť
ÚZIS ČR je pověřen správou NZIS
ÚZIS ČR je správcem NZIS
Vstupy do registrů ÚZIS ČR
Aktuální informace
Zdravotnictví ČR v roce 2015