HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Ročenky
Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2008
Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008
Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2008
Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2008
Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2008
Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2008
Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2008
Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2008
Zdravotnická ročenka České republiky 2007
Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2007
Kardexy
Zdravotnictví ČR 2008 ve statistických údajích
Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2008
Zdravotnictví Jihočeského kraje 2008
Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2008
Zdravotnictví Karlovarského kraje 2008
Zdravotnictví kraje Vysočina 2008
Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2008
Zdravotnictví Libereckého kraje 2008
Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2008
Zdravotnictví Olomouckého kraje 2008
Zdravotnictví Pardubického kraje 2008
Zdravotnictví Plzeňského kraje 2008
Zdravotnictví Středočeského kraje 2008
Zdravotnictví Ústeckého kraje 2008
Zdravotnictví Zlínského kraje 2008
Zdravotnická statistika
Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2008
Zemřelí 2008
Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2007
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007
Ekonomické informace ve zdravotnictví 2007
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2007
Infekční nemoci 2007
Lázeňská péče 2007
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2007
Lůžková péče 2007
Narození a zemřelí do 1 roku 2007
Nemoci z povolání 2007
Novotvary 2007
Péče o nemocné cukrovkou 2007
Pohlavní nemoci 2007
Potraty 2007
Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2007
Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2007
Psychiatrická péče 2007
Rodička a novorozenec 2007
Síť zdravotnických zařízení 2007
Tuberkulóza a respirační nemoci 2007
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007
Vrozené vady u narozených v roce 2007
Mimořádné publikace
Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému (Porovnání výsledků Světového šetření o zdraví za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko)