HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Klasifikace
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018)
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018)
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018)
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV
MKN 10 Interaktivní výukový program
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (originál 2017)
Zdravotnická statistika
Ekonomické výsledky nemocnic 2017
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017
Lázeňská péče 2017
Lůžkový fond 2017
Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017
Psychiatrická péče 2017
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017
Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2017
Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2017
Zemřelí 2017
Asistovaná reprodukce v České republice 2016
Ekonomické výsledky nemocnic 2016
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016
Lázeňská péče 2016
Lůžkový fond 2016
Narození a zemřelí do 1 roku 2016
Novotvary 2016
Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2016
Potraty 2016
Psychiatrická péče 2016
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016
Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016
Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016
Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2016
Zemřelí 2016
Asistovaná reprodukce v České republice 2015
Ekonomické výsledky nemocnic 2015
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2015
Lázeňská péče 2015
Lůžkový fond 2015
Narození a zemřelí do 1 roku 2013–2015
Novotvary 2015
Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015
Potraty 2014–2015
Psychiatrická péče 2015
Rodička a novorozenec 2014–2015
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2015
Vrozené vady u narozených v roce 2015
Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2015
Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015
Ročenky
Zdravotnická ročenka České republiky 2017
Zdravotnická ročenka České republiky 2016
Zdravotnická ročenka České republiky 2015
Aktuální informace
Zdravotnictví ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014