HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Informace ze zdravotnictví krajů
11/07 - Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006
10/07 - Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2006
09/07 - Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2006
08/07 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006
07/07 - Psychiatrie vč. AT - návykových nemoci a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006
06/07 - Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2006
05/07 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006
04/07 - Hemodialýza - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006
03/07 - Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2006
02/07 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006
01/07 - Dermatovenerologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2006
11/06 - Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005
10/06 - Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2005
09/06 - Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005
08/06 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005
07/06 - Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005
06/06 - Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2005
05/06 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005
04/06 - Hemodialýza - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005
03/06 - Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2005
02/06 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005
01/06 - Dermatovenerologická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005
11/05 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004
10/05 - Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004
09/05 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Hlavním městě Praze v roce 2004
08/05 - Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004
07/05 - Dermatovenerologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004
06/05 - Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2004
05/05 - Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004
04/05 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004
03/05 - Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004
02/05 - Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004
01/05 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2004
11/04 - Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Hlavním městě Praze v roce 2003
10/04 - Radiodiagnostika - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2003
09/04 - Chirurgická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2003
08/04 - Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2003
07/04 - Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2003
06/04 - Tuberkulózní a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2003
05/04 - Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním městě Praze v roce 2003
04/04 - Dermatovenerologie - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2003
03/04 - Gynekologická péče - činnost v oboru v Hlavním městě Praze v roce 2003
02/04 - Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2003
01/04 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2003
06/03 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí 2003
05/03 - Hospitalizovaní v nemocnicích Hlavního města Prahy podle kraje bydliště v roce 2002
04/03 - Hospitalizovaní obyvatelé Hlavního města Prahy v roce 2002
03/03 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení Hlavního města Prahy v roce 2002
02/03 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2002
01/03 - Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2002