HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Informace ze zdravotnictví krajů
04/07 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2006
03/07 - Čerpání zdravotní péče cizinci v Karlovarském kraji v roce 2006
02/07 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2006
01/07 - Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006
13/06 - Čerpání zdravotní péče cizinci v Karlovarském kraji v roce 2005
12/06 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005
11/06 - Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005
10/06 - Mzdy ve zdravotnictví v Karlovarském kraji v roce 2005
09/06 - Potraty v Karlovarském kraji v roce 2005
08/06 - Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005
07/06 - Gynekologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005
06/06 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005
05/06 - Chirurgická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005
04/06 - Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005
03/06 - Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005
02/06 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2005
01/06 - Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2005
13/05 - Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2004
12/05 - Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004
11/05 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji v roce 2004
10/05 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004
09/05 - Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004
08/05 - Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004
07/05 - Gynekologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004
06/05 - Chirurgická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004
05/05 - Mzdy ve zdravotnictví v Karlovarském kraji v roce 2004
04/05 - Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004
03/05 - Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2004
02/05 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004
01/05 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004
10/04 - Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatelesprávních obvodů ORP v Karlovarském kraji v roce 2003
09/04 - Radiodiagnostika - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2003
08/04 - Chirurgická péče - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2003
07/04 - Mzdy ve zdravotnictví v Karlovarském kraji v roce 2003
06/04 - Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Karlovarském kraji v roce 2003
05/04 - Gynekologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2003
04/04 - Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2003
03/04 - Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2003
02/04 - Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2003
01/04 - Tuberkulózní a respirační nemoci - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2003
07/03 - Síť zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji v roce 2002
06/03 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v Karlovarském kraji v roce 2002
05/03 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji v roce 2002
04/03 - Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči v Karlovarském kraji v roce 2002
03/03 - Dispenzarizovaní pacienti v ordinacích praktického lékaře pro dospělé v roce 2002
02/03 - Činnost oboru očního v Karlovarském kraji v roce 2002
01/03 - Pacienti užívající psychoaktivní látky léčení v ambulantních AT pracovištích Karlovarského kraje v roce 2002