HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Informace ze zdravotnictví krajů
07/07 - Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006
06/07 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2006
05/07 - Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006
04/07 - Diabetologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2006
03/07 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2006
02/07 - Dermatovenerologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006
01/07 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2006
10/06 - Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005
09/06 - Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2005
08/06 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2005
07/06 - Mzdy ve zdravotnictví v Plzeňském kraji v roce 2005
06/06 - Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005
05/06 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2005
04/06 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2005
03/06 - Dermatovenerologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005
02/06 - Dětská a dorostová péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005
01/06 - Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005
12/05 - Diabetologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004
11/05 - Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004
10/05 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji
09/05 - Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004
08/05 - Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004
07/05 - Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004
06/05 - Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004
05/05 - Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2004
04/05 - Chirurgická péče - Činnost v Plzeňském kraji v roce 2004
03/05 - Dermatovenerologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004
02/05 - Dětská a dorostová péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004
01/05 - Mzdy ve zdravotnictví v Plzeňském kraji v roce 2004
13/04 - Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP v Plzeňském kraji v roce 2003
12/04 - Diabetologie - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003
11/04 - Chirurgická péče - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2003
10/04 - Radiodiagnostika - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2003
08/04 - Dermatovenerologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003
07/04 - Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003
06/04 - Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2003
05/04 - Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003
04/04 - Tuberkulózní a respirační nemoci - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2003
03/04 - Dětská a dorostová péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003
02/04 - Mzdy ve zdravotnictví v Plzeňském kraji v roce 2003
01/04 - Gastroenterologie - činnost oboru v Plzeňském kraji v roce 2003
04/03 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v roce 2002
03/03 - Gynekologická péče v roce 2002
02/03 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2002
01/03 - Činnost oboru psychiatrie, včetně sexuologie a AT péče v Plzeňském kraji v roce 2002
04/02 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní a lůžkové péči v r. 2001
03/02 - Gynekologická péče v roce 2001
02/02 - Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v r. 2001
01/02 - Činnost oboru psychiatrie, včetně sexuologie a AT péče v Plzeňském kraji v l. 2000 a 2001