Hlavní

Projekty ve fázi udržitelnosti, realizované KSRZIS

 

Projekty ve fázi udržitelnosti, realizované KSRZIS

CZ.1.06/1.1.00/07.06382, CZ.1.06/1.1.00/17.09399

Projekt:  23 - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy

Číslo: CZ.1.06/1.1.00/07.06382

Realizace projektu:  1. 12. 2010–30. 6. 2015

Rozpočet:  299 700 000 Kč

Popis:

V rámci projektu došlo k vytvoření  a rozvoji jednotného technologického prostředí JTP pro provoz informačního systému národních zdravotnických, hygienických a administrativních registrů (dále také „eREG“). V rámci udržitelnosti je řešena základní i rozšířená podpora aplikačního vybavení (registrů), odborné konzultace administrátorů s cílem udržení a rozvoje jejich znalostí při správě eREG, realizace změnových požadavků dle potřeb uživatelů jednotlivých registrů, jsou zpracovávány analýzy a návrhy variant řešení, realizace  schválených požadavků a jejich následné testování v testovacím prostředí, implementace změn do produkčního prostředí a s tím související údržba aktuálního stavu dokumentace a verzí aplikačního sw eREG.

 

Projekt:  Navazující agendové registry Ministerstva zdravotnictví

Číslo: CZ.1.06/1.1.00/17.09399

Realizace projektu:  1. 8. 2014–31. 11. 2015

Rozpočet:  61 685 800 Kč

Popis:

Cílem v projektu řešeného rozšíření agendových registrů, bylo zkvalitnit výkon veřejné správy v resortu zdravotnictví ČR, jmenovitě racionalizovat administrativní postupy v oblasti regulace nelékařských zdravotnických povolání tvorbou nového agendového systému, v rámci implementace vytěžovacích a geoanalytických nástrojů zajistit efektivní tvorbu podkladů pro strategické plánování a řízení v oblasti Státního zdravotního dozoru a rozšířením komunikační a integrační platformy budou konsolidovány lokální indexy úložišť obrazových informací do jednotného systému přístupného pověřeným zdravotnickým zařízením.