Publikace

Analýza orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatel ČR 2000

M_analyza_oral_zdr_2000.png
Region:
 Česká republika
Rok:
 2000
ISBN:
 
Souhrn:

V roce 1994 zařadilo Ministerstvo zdravotnictví ČR monitoring orálního zdraví populace mezi statistická zjišťování resortu a v následném "Výběrovém statistickém šetření o stavu chrupu a ošetření", bylo díky porozumění České stomatologické komory a jednotlivých stomatologických zařízení, vyšetřeno více než 95 000 osob.

Další šetření se uskutečnilo v roce 1997 ve stejném rozsahu a na základě jeho výsledků a srovnání dat s výsledky předcházejícího šetření byla stanovena tříletá periodicita následných šetření.

V roce 2000 se tak uskutečnila třetí etapa monitoringu orálního zdraví populace České republiky a výsledky byly porovnány se zjištěními z předcházejících etap.

Šetření organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Zpracování a analýzy šetření provedl Výzkumný ústav stomatologický.

Stav orálního zdraví vybraných věkových kategorií naší populace je vyjádřen souborem standardních ukazatelů kazivosti, stavu chrupu, stavu parodontu a potřeby stomatologické péče. Vybrané ukazatele orálního zdraví jsou u jednotlivých věkových kategorií konfrontovány s cíli programu Světové zdravotnické organizace "Zdraví pro všechny do roku 2000" a s cíli následnými v programu "Zdraví 21", ve výhledu do roku 2010.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.