Publikace

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)
Region:
 Česká republika
Rok:
 2008
ISBN:
 978-80-7280-916-5
Souhrn:

Publikace obsahuje výsledky Evropského výběrového šetření o zdraví, které bylo provedeno v České republice v roce 2008 na vzorku 1955 respondentů ve věku 15 a více let. Výsledky vychází ze zpracování dat na národní úrovni, vedle konkrétních údajů (absolutních, relativních) v nejrůznějším členění jsou zde zahrnuty i podrobné analytické texty. Dotazníkové šetření sledovalo informace z několika oblastí: zdravotní stav, využití zdravotní péče a zdravotní determinanty, vše ve vazbě na sociodemografické charakteristiky.

klíčová slova: návštěvy lékaře, specialista, praktický lékař, zubař, duševní, hospitalizace, jednodenní, nemocnice, vzdělání, příjem, profese, dlouhodobé nemoci, chronické nemoci, hypertenze, cukrovka, astma, alergie, prevalence, BMI, výška, váha, hmotnost, body mass index, nadváha, obezita, fyzická aktivita, cvičení, ovoce, zelenina, kouření, cigarety, pasivní kouření, tabák, náklady, výdaje, platby, prevence, preventivní, screening, mamograf, okultní, glykemie, krevní tlak, cholesterol, potíže, vidění, zrak, sluch, brýle, optické pomůcky, naslouchadlo, chůze, pohyblivost, manipulace, sociální kontakt, podpora, příbuzní, blízké osoby, spokojenost, hodnocení, zdravotní péče, alkohol, konzumace, nadměrná, spotřeba, pivo, víno, destiláty, abstinent, respondent, výběr, reprezentativní, návratnost, drogy, návykové látky, nelegální, marihuana, opiáty, heroin, LSD, pervitin, amfetaminy, extáze, kokain, lysohlávky, léky, předepsané, nepředepsané, bolest, vitamíny, antikoncepce, subjektivní zdraví, chronické nemoci, omezení, dlouhodobé nemoci, omezení aktivit, osobní péče, péče o domácnost, ADL, IADL, hluk, kriminalita, zápach, pracovní prostředí, životní prostředí

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.