Publikace

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Region:
 Česká republika
Rok:
 2010
ISBN:
 978-80-247-1587-2
Souhrn:

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (v originále International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) patří do skupiny klasifikací vyvinutých Světovou zdravotní organizací (WHO).1

MKF je víceúčelová klasifikace a slouží různým disciplínám a různým sektorům. Popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se k funkčnímu stavu pacienta. MKF byla schválena a doporučena k praktickému používání Světovým zdravotnickým shromážděním – WHA v květnu 2001. Evropská komise a Rada Evropy doporučily používání MKF všem členským zemím.

Hlavním smyslem klasifikace MKF je poskytnout vědecké podklady pro porozumění a výzkum zdraví a stavů se zdravím souvisejících. Lze ji použít pro zlepšení komunikace mezi zdravotníky, vědci, veřejností a osobami s disabilitou. Klasifikace umožňuje pozorování a porovnávání dat z různých oblastí a zemí. Poskytuje možnost systematického kódování pro zdravotnické a sociální informační služby.  1,2,3

Originál ICF je dostupný na webových stránkách WHO.

MKF organizuje informace ve dvou částech: 

První část pojednává o funkční schopnosti a disabilitě a druhá část se zabývá spolupůsobícími faktory. Každá část má dvě komponenty (komponenty funkční schopnosti a disability). Komponenta těla obsahuje dvě klasifikace, jednu pro funkční schopnost tělesných systémů a jednu pro tělesné struktury. Faktory prostředí mají vliv na všechny složky funkční schopnosti a disabilitu a jsou organizovány od nejbližšího prostředí člověka až po prostředí obecně. Osobní faktory jsou také komponentou spolupůsobících faktorů, ale nejsou klasifikovány v MKF pro příliš široký rozsah kulturních rozličností s tím spojených.

Tab. 1 2

 

 

Část 1:

Funkční schopnost a disabilita

Část 2:

Spolupůsobící faktory

Komponenty

Tělesné funkce a struktury

 

Aktivity a  participace

 

Faktory prostředí

Osobní faktory

Domény

Tělesné funkce Tělesné struktury

Oblasti života

Vnější vlivy na funkční schopnosti a  disability

Vnitřní vlivy na funkční schopnosti a disability

Konstrukce

Změny v tělesných funkcích (fyziologické)

Změny v tělesných strukturách (anatomické)

Kapacita

Výkony ve standardním prostředí

Výkony v běžném prostředí

Facilitující nebo omezující

vliv fyzických, sociálních a postojových faktorů v daném prostředí

Význam osobnostních vlastností

Pozitivní hledisko Funkční a strukturální integrita Aktivity a  participace Facilitátory Nelze aplikovat
  Funkční schopnosti    
Negativní hledisko Porucha Snížená aktivita Omezená patricipace Bariéry/překážky Nelze aplikovat
  Disabilita    

MKF má tyto základní oblasti použití:

 • Statistická pomůcka – při shromažďování a zaznamenávání dat
 • Výzkumná pomůcka – měření výstupů kvality života nebo faktorů prostření
 • Klinická pomůcka – pro posudkové potřeby
 • Pomůcka sociální a zdravotní politiky – plánování zdravotního a sociálního zabezpečení apod.
 • Pomůcky při výchově

Cílem používání MKF je klasifikovat pacienty jak z hlediska disability, tak z pohledu funkčního zdraví a řešit situace, ve kterých se projevuje omezení jejich funkčních schopností pomocí facilitátoru prostředí s cílem dosažení maximálně možné kvality života.3

 

Český překlad MKF

 

Formát ClaML a jeho použití při diseminaci WHO klasifikací

"Classification Markup Language (ClaML)" je XML formát navržený speciálně pro klinické klasifikace. Tento formát byl přijat jako evropská norma (CEN / TS 14463) a jako mezinárodní norma (ČSN EN ISO 13120: 2013) medicínské informatiky.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) se rozhodla použít tento formát pro sdílení a publikaci svých klasifikací, jako například MKN (International Classification of Diseases, ICD).

Tento formát nám umožňuje zachytit

 • Informace o hierarchii klasifikace (tj. vztahy rodič-potomek)
 • Úroveň granularity, která umožňuje identifikaci různých rubrik v rámci kategorií klasifikace. (Název, „patří sem“, „nepatří sem“,  definice, instrukce pro kódování, atd jsou od sebe odděleny)
 • Křížové odkazy

Hlavními prvky XML používané v tomto formátu jsou následující:

 • Hlavním prvkem (root element) je "ClaML" pro definici klasifikace jako takové.
 • Prvek "Class" se používá pro definování a strukturování kapitol, skupin a kategorií. Třídy definují své rodičovské třídy a potomky pomocí "SuperClass" a "SubClass" elementů tak, že je zachycena hierarchická reprezentace.
 • Každá "Class" může mít jednu nebo více "Rubric", které se používají k definování různých aspektů dané třídy. Například název, „patří sem“, „nepatří sem“ jsou samostatné Rubriky pod elementem "Class".
 • "Reference" tag může být použit k identifikaci křížových odkazů v rámci klasifikace.
 • Element "ModifierClass" a "Modifier" se používají pro definici a integraci dílčích klasifikací (modifikátory), v MKN-10 jako seznam kódů pro čtvrté a páté místo kódu.

Více informací o formátu ClaML naleznete například v odborném článku „ClaML: a standard for the electronic publication of classification coding schemes“.

 

Reference:

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.