HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV)

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Uživatelská příručka NRPATV 

Uživatelská příručka Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV).

NOVINKY

27.07.2016 Informace pro zájemce o dávkové hlášení do registru NRPATV
Verze datového rozhraní NRAPATV 1.1 obsahuje základní podklady pro zmapování rozsahu a charakteru zasílaných dat. ÚZIS pracuje na zpřesnění této dokumentace, plánovány jsou následující změny ...
02.05.2016 Uživatelská příručka NRPATV
Uživatelská příručka Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV). ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů získaných z pitev a jejich toxikologických vyšetření na soudnělékařských odděleních. Registr má být zdrojem informací jak o podrobnostech a okolnostech náhlých a násilných úmrtí, tak o jejich příčinách. Registr bude zároveň zdrojem informací o tzv. drogových úmrtích, tj. úmrtích na předávkování návykovými látkami a úmrtích z jiných příčin za jejich přítomnosti.

Souhrnná data budou podpůrným zdrojem při přípravě a předávání údajů o úmrtnosti a jejích příčinách do mezinárodních institucí, jako jsou zejména Světová zdravotnická organizace, Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Zřízení Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství

Ministerstvo zdravotnictví zřídí Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství do 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (§ 127 odst. 1 písm. b).

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou bude každá provedená pitva včetně výsledků toxikologických vyšetření získaných při pitvě.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou bude každé pracoviště soudního lékařství, ve kterém byla provedena pitva a toxikologická vyšetření.