HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

  Přístup do Zdravotnických registrů NZIS

  ​Přístup do veřejné části registru NRPZS

 

TISKOVÉ FORMULÁŘE

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

TISKOVÉ VÝSTUPY

NOVINKY

 

01.02.2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz. ...
18.12.2014 Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Aktuální informace týkajícími se provozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014. ...

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách.

U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr údaje o oprávněních k poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování a podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních.

 

PŘÍSTUP DO REGISTRŮ NZIS

 

Žádost o přístup do regitrů NZIS​

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

 

Ing. Ludmila Roubalová, ÚZIS ČR,  email: ludmila.roubalova@uzis.cz