HlavníInformace o NZISInformační systém z datových souborů ČSSZ

Informační systém Pracovní neschopnost (IS PN)

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

CHARAKTERISTIKA A ÚČEL

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje anonymizovaná data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který vede Informační systém Pracovní neschopnost (IS PN).

V souboru jsou zahrnuty všechny ukončené případy pracovní neschopnosti v ČR, které byly hlášeny na tiskopise „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“.

Garantem sběru a metodiky je Česká správa sociálního zabezpečení.

Statistika spojená s pracovní neschopností se od statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každý ukončený případ pracovní neschopnosti pojištěnce.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení, které vystavilo (I. díl dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) a/nebo ukončilo (II. díl dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti) pracovní neschopnost.