HlavníInformace o NZISInformační systémy z datových souborů ČSÚ

Informační systém Zemřelí (IS ZEM)

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (§ 10)
  • Program statistických zjišťování prováděných ČSÚ na rok 2011 (vyhláška č. 306/2010 Sb., Příloha č. 1)

ÚČEL

Účelem statistického zjišťování je získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských a přírodních vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

IS ZEM je vytvořen na základě tiskopisu ČSÚ Obyv 3 -12 „Hlášení o úmrtí“.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé úmrtí osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Matriční úřady, které vyplňují tiskopis ČSÚ Obyv 3-12 - Hlášení o úmrtí na základě údajů uvedených zdravotnickým zařízením (prohlížejícím lékařem) v Listě o prohlídce mrtvého.