Rychlé informaceAktuální informace2011

Analýza pracovníků ve zdravotnictví České republiky v roce 2010

Autor: 
Číslo:
 52/11
Region:
 Česká republika
Rok:
 2011
 (0.41 MB)
Souhrn:

Tato zpráva předkládá statistický rozbor údajů o počtu a struktuře pracovníků ve zdravotnictví České republiky ke konci roku 2010 v členění podle druhů zdravotnických zařízení, sektorů, krajů, druhů pracovních poměrů, povolání a pohlaví pracovníků. K 31. 12. 2010 působilo v českém zdravotnictví více než 248 tis. pracovníků (v přepočtených počtech/úvazcích) a z nich necelých 7 tis. smluvních pracovníků (2,7 %). Největším zdravotnickým odvětvím v České republice z hlediska počtu pracovníků byly nemocnice, které zaměstnávaly téměř polovinu veškeré pracovní síly ve zdravotnictví (123 tis.). V úhrnu pracovalo ve veřejně spravovaných zařízeních 58 % všech pracovníků ve zdravotnictví, přičemž rozložení podle sektorů je úzce svázáno s druhem zdravotnického zařízení. Odborní pracovníci ve zdravotnictví představovali s 203 tis. úvazky 82 % všech pracovníků, lékařů pracovalo ve zdravotnictví 39 tis. (16 % všech pracovníků) a všeobecných sester a porodních asistentek necelých 84 tis. (34 %). Ženy tvořily 79 % všech pracovníků ve zdravotnictví ČR a převaha mužů byla patrná jen u některých technických oborů. Mezi lékaři tvořily ženy mírně nadpoloviční většinu a mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami pak více než 98 %. V ČR existovala značná diferenciace zdravotnických odvětví a tím i struktury pracovníků v regionálním srovnání. Praha zaujímala v počtu pracovníků přepočtených na 10 000 obyvatel výjimečné postavení s hodnotami výrazně vyššími a Středočeský kraj nižšími než ostatní kraje a specifikum kvůli zaměření na lázeňskou péči představoval také Karlovarský kraj.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.