Rychlé informaceAktuální informace2014

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 13/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.48 MB)
Souhrn:

Za rok 2013 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 348 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 48 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 45 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2009 o 13 % na 1 040 746 konzultací.

Zdrojem dat pro tuto Aktuální informaci je Roční statistický výkaz o činnosti zdravot-nických zařízení pro obor logopedie, který je zahrnut do Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví. Výkaz vyplňují samostatně všechna logopedická pracoviště včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2013 se počet samostatných logopedických pracovišť, které odevzdaly statistický výkaz z oboru logopedie, zvýšil na 348, což bylo 97,5 % z registrovaných 357 pracovišť. V roce 2012 byly k dispozici výkazy od 339 zařízení a v roce 2011 od 338 pracovišť. Počet klinických logopedů a logopedů se zvýšil ve fyzických osobách ze 496 v roce 2012 na 525 v roce 2013 i v přepočtených počtech (416,60 oproti 395,82 v předešlém roce).

Oproti roku 2012 se o 29 tisíc zvýšil počet ošetření-vyšetření (dále jen konzultací) u klinického logopeda/logopeda a celkový počet konzultací činil téměř 1 041 tisíc. Na 1 průměrný úvazek klinického logopeda v roce 2013 připadalo 2 498 konzultací. Nejvíce konzultací na 1 klinického logopeda/logopeda vykazovaly kraje Plzeňský (2 999) a Jihomoravský (2 934). Naopak nejmenší počet návštěv na klinického logopeda/logopeda byl zaznamenán v Karlovarském a Jihočeském kraji (2 135 resp. 2 187).

Na tisíc obyvatel připadalo ve sledovaném roce v České republice 14,5 léčených osob. Obdobný ukazatel za rok 2012 činil 13,6 osob.

Z celkového počtu poruch léčených na logopedických pracovištích v roce 2013 (140 tisíc) bylo 90 % u pacientů do věku 18 let a pouze 10 % připadalo na populaci starší 19ti let.

Pacienti ve věku 0–18 let byli léčeni nejčastěji s dyslalií (48 %), což je vada řeči, jejíž podstatou je porucha artikulace nebo vypouštění některých hlásek; hlásky jsou vyslovo-vány chybně nebo jsou nahrazovány jinými hláskami. Následovali pacienti s opožděným vývojem řeči (21 %) a pacienti s dysfázií - poruchou schopnosti mluvit (14 %).

Pacienti starší 19ti let byli léčeni převážně s afázií (45 %), což je narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči; vzniká po organickém poškození zpravidla levé mozkové hemisféry, kde je centrum řeči. Nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory mozku nebo degenerativní onemocnění. Dále to byli pacienti s dysartrií - poruchou výslovnosti, artikulace (21 %) a pacienti léčení s dyslalií (viz výše, 9 %).

Mírný nárůst počtu pacientů a počtu konzultací a vyšetření u logopedických pracovišť může kromě objektivního počtu vad řeči souviset i s větší dostupností logopedické péče, viz počty klinických logopedů a logopedů a počty zpravodajských jednotek oboru logopedie.

Zdrojem dat pro následující tabulky a grafy je výkaz A(MZ)1-01, obor logopedie.

Činnost logopedických pracovišť v roce 2013

Území, kraj

Kliničtí
logopedi
a logopedi
(průměrný
roční
přepočtený
počet)

Počet konzultací
klinických logopedů/
logopedů

Počet léčených osob
ve sledovaném roce

celkem

na 1 průměrný
roční úvazek
klinického
logopeda/
logopeda

celkem

na 1 průměrný
roční úvazek
klinického
logopeda/
logopeda

na 1 000
obyvatel

Hl. m. Praha

72,19

157 239

2 178

25 896

359

20,80

Středočeský

46,34

122 828

2 651

19 412

419

14,96

Jihočeský

25,90

56 636

2 187

10 289

397

16,17

Plzeňský

15,43

46 270

2 999

7 898

512

13,79

Karlovarský

7,10

15 156

2 135

2 298

324

7,63

Ústecký

22,20

48 757

2 196

8 492

383

10,28

Liberecký

12,24

27 195

2 222

4 200

343

9,58

Královéhradecký

22,70

52 403

2 309

7 871

347

14,26

Pardubický

15,40

41 403

2 689

5 759

374

11,17

Vysočina

14,80

40 977

2 769

5 858

396

11,47

Jihomoravský

58,21

170 814

2 934

20 738

356

17,75

Olomoucký

35,61

78 162

2 195

9 754

274

15,32

Zlínský

16,35

43 894

2 685

5 768

353

9,83

Moravskoslezský

52,13

139 012

2 667

17 944

344

14,66

ČR

416,60

1 040 746

2 498

152 177

365

14,48

Vybrané diagnózy v logopedické péči za roky 2011–2013 (počet vad)

Diagnóza /
léčení pacienti

2011

2012

2013

pacienti
do 18 let

pacienti
19 +

celkem

pacienti
do 18 let

pacienti
19 +

celkem

pacienti
do 18 let

pacienti
19 +

celkem

Dyslálie

61 138

1 126

62 264

62 109

1 090

63 199

65 299

1 323

66 622

Opožděný vývoj řeči

28 673

178

28 851

29 584

88

29 672

28 916

133

29 049

Dysfázie

17 454

87

17 541

17 887

46

17 933

18 588

119

18 707

Balbuties

6 045

719

6 764

6 017

749

6 766

6 139

788

6 927

Tumultus sermonis

1 712

349

2 061

1 735

363

2 098

1 701

424

2 125

Palatolálie

875

20

895

958

27

985

796

18

814

Afázie

168

5 832

6 000

238

6 158

6 396

490

6 530

7 020

Dysartrie

1 144

2 229

3 373

1 207

2 506

3 713

1 393

3 063

4 456

Vady a poruchy hlasu

676

173

849

613

198

811

718

270

988

Vady a poruchy
sluchu

1 417

182

1 599

1 376

201

1 577

1 410

251

1 661

Ostatní výše
neuvedené diagnózy

5 138

1 369

6 507

5 427

1 489

6 916

9 346

1 627

10 973

Celkem

124 440

12 264

136 704

127 151

12 915

140 066

134 796

14 546

149 342

 

Činnost logopedických pracovišť - shrnutí za roky 2009–2013

 

2009

2010

2011

2012

2013

Počet léčených osob celkem

140 239

128 941

138 002

142 430

152 177

Počet léčených osob na 1000 obyv. ČR

13,37

12,26

13,15

13,55

14,48

Počty vyšetření / konzultací na logopedických pracovištích celkem

920 206

969 122

1 005 936

1 011 491

1 040 746

Kliničtí logopedi / logopedi průměrný roční přepočtený počet

355,78

379,98

393,27

395,82

416,60

Počet odevzdaných výkazů od logopedických pracovišť

320

325

338

339

348

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.