Rychlé informaceAktuální informace2014

Demografická situace v České republice v roce 2013

Číslo:
 02/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.2 MB)
Souhrn:

Upozornění na zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2013 pod názvem „Počet obyvatel po deseti letech klesl“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. až 4. čtvrtletí 2013)“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2012 a 2013.

Předkládaná aktuální informace má za cíl upozornit zájemce o demografická data, že Český statistický úřad zveřejnil 21. března 2014 na svých internetových stránkách předběžné údaje o demografické situaci v České republice v roce 2013, a to formou rychlé informace pod názvem „Počet obyvatel po deseti letech klesl“  http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby032114.docx). Současně byla vydána  publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. až 4. čtvrtletí 2013)“ (http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/4001-13). Publikace obsahuje předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva za ČR, oblasti, kraje a okresy a bilanci počtu obyvatel ve městech České republiky.

V rychlé informaci naleznete stručné zhodnocení demografické situace v roce 2013, včetně porovnání s rokem 2012. Z této rychlé informace přikládáme tabulku obsahující údaje o pohybu obyvatelstva (absolutně, relativně a meziroční změny).

Po desetiletém období růstu se v roce 2013 počet obyvatel České republiky podle předběžné statistické bilance snížil, a to o 3,7 tisíce osob. Pokles byl důsledkem záporného přirozeného přírůstku (-2,4 tisíce) i záporného přírůstku stěhováním (-1,3 tisíce). K 31. 12. 2013 měla Česká republika 10 512 419 obyvatel.

Živě se narodilo 106,8 tisíce dětí, což je o 1,8 tisíce méně než v roce předchozím. Po stagnaci v roce 2012 tak pokračoval klesající trend počtu narozených dětí, který započal v roce 2009. Úhrnná plodnost činila 1,46 dítěte na 1 ženu během jejího reprodukčního období. Průměrný věk matek při porodu se zvýšil o 0,1 roku a dosáhl 29,9 roku. Opět vzrostl podíl dětí narozených mimo manželství, a to o 1,6 procentního bodu na 45,0 %.

V roce 2013 poklesl i počet sňatků. Bylo uzavřeno 43,5 tisíce manželství, což představuje opět historické minimum od roku 1918. Naproti tomu se zvýšila rozvodovost, bylo rozvedeno 27,9 tisíce manželství, což představuje meziroční nárůst 1,5 tisíce. Podíl manželství končících rozvodem vzrostl z 44,5 % na 47,8 % v roce 2013.

Bylo registrováno 37,4 tisíce potratů, tj. o 0,3 tisíce méně než v předchozím roce. K úbytku došlo pouze u umělých přerušení těhotenství.

Počet zemřelých se zvýšil o téměř tisíc osob, na 109,2 tisíce osob. Ve věku do 1 roku života zemřelo 265 dětí, kojenecká úmrtnost klesla na 2,5 promile. Naděje dožití při narození vzrostla u mužů o 0,2 roku na 75,2 let, u žen se zvýšila o 0,2 na 81,1 let.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.