Rychlé informaceAktuální informace2015

Demografická situace v České republice v roce 2014

Číslo:
 03/15
Region:
 Česká republika
Rok:
 2015
 (0.21 MB)
Souhrn:

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2014 pod názvem „Populace rostla přirozenou měnou i stěhováním“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 4. čtvrtletí 2014“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2013 a 2014.

Předkládaná aktuální informace má za cíl upozornit zájemce o demografická data, že Český statistický úřad zveřejnil 23. března 2015 na svých internetových stránkách předběžné údaje o demografické situaci v České republice v roce 2014, a to formou rychlé informace pod názvem „Populace rostla přirozenou měnou i stěhováním“ (https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-4-ctvrtleti-2014-jvieeamvff). Zároveň byla vydána publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 4. čtvrtletí 2014“ (https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-4-ctvrtleti-2014-84porn4zph). Publikace obsahuje předběžné výsledky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva za ČR, oblasti, kraje a okresy a bilanci počtu obyvatel ve městech České republiky.

V rychlé informaci naleznete stručné zhodnocení demografické situace v roce 2014, včetně porovnání s rokem 2013. Z této rychlé informace přikládáme tabulku obsahující údaje o pohybu obyvatelstva (absolutně, relativně a meziroční změny).

Počet obyvatel České republiky se v roce 2014, podle předběžné statistické bilance, zvýšil o 25,9 tisíce osob. Do kladných čísel se po roce opět vrátil přirozený přírůstek (4,2 tisíce osob) i přírůstek stěhováním (21,7 tisíce osob). K 31. 12. 2012 měla Česká republika 10 538 275 obyvatel.

Živě se narodilo 109,9 tisíce dětí, což je o 3,1 tisíce více než v roce předchozím. Úhrnná plodnost činila 1,53 dítěte na 1 ženu během jejího reprodukčního období. Průměrný věk matek při porodu zůstal na úrovni 29,9 roku. Dále vzrostl podíl dětí narozených mimo manželství, a to o 1,7 procentního bodu na 46,7 %.

V roce 2014 se zvýšil i počet sňatků. Bylo uzavřeno 45,6 tisíce manželství, což představuje meziroční nárůst o 2,1 tisíce manželství. Naproti tomu se snížila rozvodovost, bylo rozvedeno 26,8 tisíce manželství, tj. o 1,1 tisíce méně oproti roku 2013. Podíl manželství končících rozvodem klesl z 47,8 % na 46,7 % v roce 2014.

Došlo k dalšímu úbytku potratů, a to o 0,7 tisíce. Bylo registrováno celkem 37,0 tisíce potratů, z toho 21,9 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT) a 13,9 tisíce samovolných potratů. UPT zaznamenaly pokles, o 0,8 tisíce případů, samovolné potraty mírný nárůst (o 149). Podíl UPT na celkovém počtu potratů, 59,2 %, byl nejnižší od roku 1958 (od platnosti zákona o umělém přerušení těhotenství).

Počet zemřelých se snížil o 3,5 tisíce osob, na 105,7 tisíce osob, což je nejméně za posledních 6 let. Ve věku do 1 roku života zemřelo 263 dětí, kojenecká úmrtnost klesla na 2,4 promile. Naděje dožití při narození se zvýšila o cca 0,5 roku, ze 75,2 let u mužů a 81,1 let u žen v roce 2013.

Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)

Ukazatel

Počet absolutně (rok)

Počet
na 1 000 obyvatel

2013

2014 p)

rozdíl
2014 p) – 2013

2013

2014 p)

Sňatky

43 499

45 575

2 076

4,1

4,3

Rozvody

27 895

26 764

-1 131

2,7

2,5

Živě narození

106 751

109 860

3 109

10,2

10,4

- z toho mimo manželství *)

48 000

51 266

3 266

45,0

46,7

Zemřelí

109 160

105 665

-3 495

10,4

10,0

- z toho do 1 roku **)

265

263

-2

2,5

2,4

Potraty celkem

37 687

36 956

-731

3,6

3,5

- z toho umělá přerušení těhotenství

22 714

21 893

-821

2,2

2,1

Přistěhovalí

29 579

41 625

12 046

2,8

4,0

Vystěhovalí

30 876

19 964

-10 912

2,9

1,9

Přirozený přírůstek

-2 409

4 195

6 604

-0,2

0,4

Přírůstek stěhováním

-1 297

21 661

22 958

-0,1

2,1

Celkový přírůstek

-3 706

25 856

29 562

-0,4

2,5

Počet obyvatel k 31. 12.

10 512 419

10 538 275

25 856

x

x

Střední stav obyvatelstva

10 510 719

10 524 783

14 064

x

x

Poznámky:

p) předběžné údaje

*) relativní údaj udává podíl živě narozených mimo manželství (%)

**) relativní údaj je na 1 000 živě narozených

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.