Rychlé informaceAktuální informace2014

Lékárenská péče v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 12/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.26 MB)
Souhrn:

Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě lékárenské péče za rok 2013 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby poskytovatelů lékárenské péče (lékáren, výdejen zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 dle statistických výkazů dosáhly 73,9 mld. Kč, z toho za léčiva 65,5 mld. Kč.

Tato Aktuální informace vychází z podkladů získaných sběrem výkazu A (MZ) 1–01, roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb, obor lékárenská péče. Za rok 2013 odevzdalo tento výkaz 2 678 zpravodajských jednotek, v roce předešlém to bylo 2 640 zpravodajských jednotek. Výkazy vyplnilo 88,9 % registrovaných poskytovatelů lékárenské péče, což jsou lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, zatímco v dřívějších letech se úspěšnost sběru pohybovala kolem 95 %. Teoreticky lze s využitím aritmetiky a průměrných výkonů lékáren základního typu předpokládat, že v případě kompletního sběru příslušných výkazů by se celkové tržby lékárenské péče mohly pohybovat na úrovni cca 77 mld. Kč, z čehož léky by mohly činit cca 68 mld. Kč.

Celkové tržby oboru lékárenské péče, tedy souhrnně za lékárny všech typů i za výdejny zdravotnických prostředků, byly za rok 2013 vykázány ve výši celkem 73 911 mil. Kč a oproti tržbám roku 2012 se snížily o 2,2 %. Z toho tržby za léčiva činily v roce 2013 celkem 65 528 mil. Kč, což je o 2,0 % méně než předchozí rok. Vykázané tržby od zdravotních pojišťoven (ZPoj) za léčiva se snížily o 4,6 % na 34 014 mil. Kč. O 8,4 % klesly vykázané doplatky pacientů za recepty a poukazy na zdravotnické prostředky. Volný prodej léčiv a zdravotnických prostředků (ZP) vzrostl oproti předešlému roku o 4,3 %. Počet přijatých receptů na léky se oproti roku 2012 snížil o 1,0 % a činil 69 668 tis. ks. Počet výdejních míst lékárenské péče, respektive příslušných odevzdaných výkazů k lékárenské péči, se zvýšil o 1,4 %.

Na 1 recept připadly v roce 2013 v průměru náklady na pořízení léčiv v hodnotě 620 Kč (úhrady zdravotních pojišťoven + doplatky). Jednomu poukazu na zdravotnické prostředky odpovídala hodnota 1 115 Kč. Na jednoho obyvatele ČR připadlo v průměru 6,63 receptů a 0,31 poukazů. Doplatek pacienta na recept byl v roce 2013 v průměru cca 126 Kč, doplatek na 1 poukaz cca 42 Kč. Na 1 obyvatele ČR dále připadla ročně v průměru útrata v lékárně 843 Kč za doplatky na recept/poukaz a 780 Kč za volně prodejné léky a zdravotnické prostředky.

I přes nevýhodu nižšího procenta sběru výkazu v roce 2013 lze obecně konstatovat v lékárenské péči mírný pokles průměrné úhrady na recept i poukaz od zdravotních pojišťoven a pokles průměrných doplatků pacientů k receptům i poukazům. Pokračuje nárůst volného prodeje léků a růst dodávek léků poskytovatelům zdravotních služeb.

Uváděné údaje platí pro odevzdané výkazy, data o tržbách shromažďovaná ÚZIS ČR v rámci výkazu A (MZ) 1–01 a zveřejněné v této Aktuální informaci se týkají pouze tržeb za léčiva a zdravotnické prostředky u poskytovatelů lékárenské péče. Údaje o tržbách za doplatky pacientů k receptům za léčiva plně nebo částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění v sobě zahrnují regulační poplatky inkasované v lékárnách k receptům.

Průměrná tržba na 1 doklad v Kč a počet dokladů na 1 obyvatele v lékárenské péči v letech 2010–2013

Doklad

2010

2011

2012

2013

na 1 recept prům. hodnota pořízených léků v Kč
(úhrada zdrav. pojišťovny + doplatek)

582

583

648

620

na 1 poukaz prům. hodnota pořízených zdrav. prostředků
v Kč (úhrada zdrav. pojišťovny + doplatek)

1 078

1 125

1 144

1 115

na 1 žádanku prům. hodnota pořízených léků v Kč

7 380

7 611

8 015

8 457

na 1 žádanku na zdravotnické prostředky prům.
hodnota pořízených zdrav. prostředků v Kč

9 242

8 277

10 351

9 930

na 1 objednávku léčiv prům. hodnota pořízených léků v Kč

4 460

4 241

3 677

3 493

na 1 recept průměrný doplatek pacienta v Kč

122

123

136

126

na 1 poukaz průměrný doplatek pacienta v Kč

39

42

60

42

na 1 obyvatele průměrný doplatek na recepty
a poukazy celkem za rok v Kč

866

882

921

843

na 1 obyvatele volný prodej léčiv a zdravotnických
prostředků celkem průměrně za rok v Kč

711

730

748

780

na 1 obyvatele průměrný počet receptů za rok v ks

6,99

7,04

6,63

6,56

na 1 obyvatele průměrný počet receptů plně hrazených
pacientem za rok v ks

0,88

0,86

0,91

0,93

na 1 obyvatele průměrný počet poukazů za rok v ks

0,31

0,31

0,31

0,31

Zdroj: výkaz o činnosti lékárenské péče, výpočty ÚZIS ČR

Výkony lékárenské péče celkem v letech 2010–2013

Rok

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2012
%

Index
2013/2010
%

recepty celkem v ks

73 463 532

73 895 742

69 667 726

68 946 586

98,96

93,85

poukazy celkem v ks

3 302 464

3 291 575

3 279 791

3 303 562

100,72

100,03

žádanky na léčiva od poskytovatelů
zdrav. služeb v ks

1 715 580

1 687 181

1 692 721

1 684 803

99,53

98,21

objednávky na léčiva
od ostatních odběratelů v ks

196 022

216 634

234 189

264 442

112,92

134,90

žádanky na zdrav. prostředky
od poskytovatelů zdrav. služeb v ks

408 414

476 595

412 530

403 849

97,90

98,88

objednávky na zdrav. prostředky
od ostatních odběratelů v ks

19 083

18 059

20 133

20 554

102,09

107,71

tržby za léčiva celkem tis. Kč

63 197 027

63 961 033

66 857 520

65 528 470

98,01

103,69

tržby za zdrav.prostředky celkem tis. Kč

8 007 622

8 331 933

8 725 548

8 382 814

96,07

104,69

tržby za léčiva a zdrav. prostředky
celkem tis. Kč

71 204 649

72 292 966

75 583 068

73 911 284

97,79

103,80

v tom: tržby od ZPoj  za léčiva tis. Kč

33 752 703

33 987 000

35 666 759

34 014 110

95,37

100,77

od ZPoj za zdrav.prostředky tis. Kč

3 429 286

3 565 046

3 553 549

3 544 339

99,74

103,36

doplatky pacientů za recepty tis. Kč

8 981 227

9 122 495

9 479 277

8 719 319

91,98

97,08

doplatky pacientů za poukazy tis. Kč

130 016

138 685

197 567

140 038

70,88

107,71

volný prodej léčiv tis. Kč

6 928 208

7 091 629

7 283 330

7 623 790

104,67

110,04

volný prodej zdrav.prostředků tis. Kč

554 715

572 151

581 200

575 690

99,05

103,78

od poskytovatelů zdrav.služeb tis. Kč

16 435 078

16 785 695

17 837 191

18 257 665

102,36

111,09

 v tom: za léčiva tis. Kč

12 660 712

12 841 099

13 566 972

14 247 554

105,02

112,53

za zdrav. prostředky tis. Kč

3 774 366

3 944 596

4 270 219

4 010 111

93,91

106,25

tržby od ostatních odběratelů
za léčiva a zdrav. prostř. tis. Kč

993 416

1 030 265

984 395

1 036 333

105,28

104,32

farmaceuti (přepočtený počet)

5 802,61

5 903,73

6 028,46

6 148,54

101,99

105,96

farm. asistenti (přepočtený počet)

4 793,31

4 779,91

4 935,32

4 824,48

97,75

100,65

počet hodnocených jednotek
s odevzdaným výkazem (lékárny
i výdejny zdrav. prostředků)

2 491

2 574

2 640

2 678

101,44

107,51

ZPoj - zdravotní pojišťovny

Zdroj: ÚZIS ČR, výkaz o činnosti lékárenské péče

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.