Rychlé informaceAktuální informace2015

Výdaje na zdravotnictví 2010–2014

Autor: 
Číslo:
 05/15
Region:
 Česká republika
Rok:
 2015
 (0.21 MB)
Souhrn:

Tato Aktuální informace přináší aktuální přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2010–2014. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2014 dosáhly rekordní výše téměř 300 mld. Kč.

Aktualizace souhrnných výdajů na zdravotnictví

Na základě aktuálních dostupných podkladů zveřejňuje ÚZIS ČR svůj odhad celkových výdajů na zdravotnictví v roce 2014 a upřesnění výdajů za předchozí léta.

Podle vládní finanční statistiky (Ministerstvo financí ČR) činily v roce 2014 výdaje zdravotních pojišťoven celkem 239 012 mil. Kč. Podle téhož zdroje dosáhly výdaje všech kapitol Státního rozpočtu ČR na zdravotnictví celkem 6 495 mil. Kč a výdaje veřejných rozpočtů nižších úrovní celkem 9 176 mil. Kč, vše po konsolidaci vzájemných transferů. Soukromé výdaje v roce 2014 podle odhadu ÚZIS ČR na základě vývoje výdajů domácností dle statistik rodinných účtů ČSÚ dosáhly celkem cca 45 224 mil. Kč.

Celkové výdaje na zdravotnictví tedy činily v roce 2014 dle dosud publikovaných podkladů rekordních 299 907 mil. Kč a představovaly 7,04 % z hrubého domácího produktu ČR. Při porovnávání na výši HDP je nutno ovšem vzít v úvahu mimořádnou revizi národních účtů provedenou Českým statistickým úřadem v říjnu 2014, jež vedla k několikaprocentnímu nárůstu HDP a následně ovlivnila podíl výdajů na zdravotnictví na HDP směrem dolů. Revize národních účtů probíhají i v ostatních zemích EU, dopad na mezinárodní srovnání zemí v podílu výdajů na zdravotnictví na HDP lze očekávat v příštích 2–3 letech vzhledem k časovému posunu v mezinárodních statistikách.

Přehled výdajů na zdravotnictví za roky 2010–2014 dle ÚZIS ČR vypadá tedy následovně:

Celkové výdaje na zdravotnictví 2010–2014 (mil. Kč)

Položky výdajů

2010

2011

2012

2013

2014 1)

Veřejné výdaje

243 281

242 410

246 918

246 562

254 683

z toho rozpočtové výdaje rezortů
a územních orgánů

20 781

16 863

15 648

16 657

15 671

zdravotní pojišťovny

222 500

225 547

231 270

229 905

239 012

Soukromé výdaje

45 754

45 358

46 388

45 573

45 224

Výdaje celkem

289 035

287 768

293 306

292 135

299 907

Podíl z HDP v %

7,3

7,2

7,3

7,1

7,0

1) Předběžné údaje

Zdroj: ČSÚ, MF ČR, ÚZIS ČR

S použitím těchto aktuálně publikovaných údajů je podíl zdrojů financování na výdajích na zdravotnictví následující:

Podíl zdrojů financování na celkových výdajích na zdravotnictví (v %)

Položky výdajů

2010

2011

2012

2013

2014 1)

Veřejné výdaje

84,2

84,2

84,2

84,7

84,9

z toho rozpočtové výdaje rezortů
a územních orgánů

7,2

5,8

5,3

5,7

5,2

zdravotní pojišťovny

77,0

78,4

78,9

79,0

79,7

Soukromé výdaje

15,8

15,8

15,8

15,3

15,1

Výdaje celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1) Předběžné údaje

Výpočet ÚZIS ČR

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.