Rychlé informaceAktuální informace2014

Výkony rehabilitační a fyzikální medicíny 2010–2013

Autor: 
Číslo:
 10/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.27 MB)
Souhrn:

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2010–2013 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Činnost rehabilitační a fyzikální medicíny

Při zabezpečování úkolů Národního zdravotnického informačního systému shromažďuje ÚZIS ČR v rámci údajů o činnosti zdravotnických zařízeních rovněž údaje o rehabilitačním a fyzikálním lékařství. Výkazy A (MZ) 1-01 za tento obor vyplňují všechna pracoviště rehabilitační a fyzikální medicíny, která poskytují léčebnou rehabilitační péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům, u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele.

Výkazy o činnosti oboru za rok 2013 odevzdalo 1 680 zpravodajských jednotek z 1 785 evidovaných pracovišť v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, tedy 89,1 %, což je s mírným nárůstem počet srovnatelný s předešlými lety. Ve výkonech dlouhodobě z evidentních důvodů převažují nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně s téměř 1,5 miliónu nově přijatých pacientů k rehabilitační léčbě ročně, tedy opakovaně nad 60 % všech nově přijatých pacientů. Další nejčastější indikací k rehabilitaci je skupina „poranění a otravy“, jejíž podíl na celkovém počtu přesahuje 12 %. Následují nemoci nervové soustavy s podílem pravidelně kolem 7 %.

Ve sledovaném období 2010–2013 činil počet pacientů nově přijatých k léčbě pravidelně kolem 22 % z celkového počtu obyvatel ČR, v průměru tak téměř každý čtvrtý občan potřeboval léčbu rehabilitační a fyzikální medicínou. V hodnoceném období tradičně převažovali pacienti léčení ambulantně ve zdravotnickém zařízení s podílem téměř 80 % ze všech pacientů nově přijatých k léčbě.

Výkony zařízení rehabilitační a fyzikální medicíny celkem v letech 2010–2013

Rok

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2010
v %

 Pracovníci na pracovištích rehabilitační
 a fyzikální medicíny

 (průměrný roční přepočtený počet):

 

 

 

 

 

  celkový počet lékařů (přepočtený počet)

532,92

554,27

543,31

559,18

104,93

  celkový počet fyzioterapeutů (přepočtený počet)

5 378,61

5 511,78

5 658,35

5 786,46

107,58

  celkový počet všeobecných sester (přepočtený počet)

597,27

586,96

569,29

592,53

99,21

  celkový počet ergoterapeutů (přepočtený počet)

196,03

203,62

223,04

194,23

99,08

 Činnost:

       

 

  počet vyšetření lékařem celkem

1 425 704

1 452 553

1 468 053

1 493 791

104,78

  počet výkonů lékaře celkem

2 316 797

2 301 765

2 275 890

2 399 974

103,59

  počet vyšetření fyzioterapeutem/ergoterapeutem celkem

1 525 116

1 723 014

1 745 246

2 017 909

132,31

  počet výkonů fyzioterapeuta/ergoterapeuta celkem

44 542 654

44 932 536

46 103 998

46 789 545

105,04

 Indikace léčebné rehabilitace pacientů nově
 přijatých k léčbě v počtech osob:

       

 

  nemoci infekční a parazitární

4 609

4 583

4 995

4 720

102,41

  novotvary

34 671

35 828

38 526

38 759

111,79

  nemoci endokrinní

10 306

11 229

10 350

11 167

108,35

  poruchy duševní a poruchy chování

11 546

12 157

14 532

14 692

127,25

  nemoci nervové soustavy

162 904

164 131

158 794

154 616

94,91

  nemoci oběhové soustavy

105 008

106 236

106 453

104 690

99,70

  nemoci dýchací soustavy

32 729

37 160

32 089

33 885

103,53

  nemoci trávicí soustavy

37 867

35 417

33 534

34 739

91,74

  nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

1 401 761

1 379 436

1 408 081

1 474 191

105,17

  nemoci močové a pohlavní soustavy

23 932

22 728

19 880

22 049

92,13

  těhotenství, porod a šestinedělí,
  stavy vzniklé v perinat. období

40 607

40 240

39 838

39 409

97,05

  poranění, otravy

297 126

279 504

278 324

291 127

97,98

  ostatní neuvedené skupiny nemocí

83 092

84 822

94 930

110 820

133,37

  celkem podle uvedených diagnóz

2 246 158

2 213 471

2 240 326

2 334 864

103,95

 Počet pacientů nově přijatých k léčbě:

       

 

  ambulantně u poskytovatele zdravotních služeb

1 782 387

1 747 807

1 766 056

1 866 171

104,70

  ambulantně doma

11 998

16 700

9 434

12 732

106,12

  hospitalizovaní na lůžkovém rehabilitačním oddělení

55 085

49 206

52 988

55 736

101,18

  hospitalizovaní na ostatních nemocničních odděleních

396 688

399 758

411 848

400 225

100,89

 Počet hodnocených jednotek s odevzdaným výkazem
 (pracoviště rehabilitační a fyzikální medicíny)

1 553

1 591

1 633

1 680

108,18

Zdroj: ÚZIS ČR, z výkazu A(MZ) 1-01 pro obor rehabilitační a fyzikální medicíny

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.