Rychlé informaceAktuální informace2014

Vývoj incidence a mortality zhoubného melanomu v České republice v letech 1980–2011

Autor: 
Číslo:
 11/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.41 MB)
Souhrn:

V roce 2011 bylo v České republice hlášeno 2 044 (1 086 u mužů, 958 u žen) nových případů onemocnění zhoubným melanomem (kód diagnózy podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize je C43) a 433 (179 u mužů, 254 u žen) případů melanoma in situ (kód D03). Ve stejném roce na zhoubný melanom zemřelo 365 obyvatel České republiky. Incidence melanomu v ČR dlouhodobě roste, od roku 1980 (kdy bylo hlášeno 565 případů) vrostl jejich počet na necelý čtyřnásobek. V posledních pěti letech dochází ke stagnaci incidence zhoubného melanomu, pokračuje nárůst zachycených případů melanoma in situ. Zdrojem dat o incidenci onkologických onemocnění je Národní onkologický registr. Protože je melanom jedním z nejčastějších novotvarů v České republice (v roce 2011 byl 9. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem), koná se na podporu informovanosti o tomto zhoubném onemocnění Evropský den melanomu, který v roce 2014 připadá na pondělí 12. května.

Klíčová slova: zhoubný melanom; incidence; mortalita; epidemiologie; Národní onkologický registr

Zdrojem dat o epidemiologii zhoubných novotvarů v České republice je Národní onkologický registr, jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

V České republice bylo v roce 2011 hlášeno celkem 2 044 (1 086 u mužů, 958 u žen) případů zhoubného melanomu (kód diagnózy C43 podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize) a dalších 433 (179 u mužů, 254 u žen) případů melanoma in situ (kód diagnózy D03). Melanom byl v tomto roce devátou nejčastěji diagnostikovanou onkologickou diagnózou.

Oproti roku 1980, kdy bylo nově hlášeno 565 případů C43 (284 u mužů a 281 u žen) došlo v roce 2011 k nárůstu incidence na 3,6násobek. Při započítání diagnózy D03 (která v roce 1980 nebyla hlášena), která představuje časný záchyt téhož onemocnění, došlo k nárůstu na 4,4 násobek. Přibližně od roku 2007 je v absolutních i standardizovaných číslech patrná spíše stagnace incidence melanomu v ČR.

Vývoj incidence C43 v ČR v letech 1985–2011

Nejvíce případů melanomu v absolutním počtu je diagnostikováno u mužů i u žen ve věkové skupině 60–64 let. V přepočtu na 100 000 obyvatel daného věku a pohlaví je vidět rostoucí trend napříč všemi věkovými skupinami, od věkové skupiny 55–59 let dochází k nárůstu případů u mužů oproti ženám, ve věkové skupině 85 a více let je výskyt na 100 000 osob u mužů oproti ženám trojnásobný.

Věková distribuce nově hlášených případů zhoubného melanomu (C43) a melanomu in

V roce 2011 se podařilo 84,1 % (82,7 % u mužů, 85,7 % u žen) případů zhoubného melanomu zachytit v prvním nebo druhém stadiu onemocnění, kdy je prognóza léčby příznivá. Poměr zachycených nižších stádií je od roku 2005 (doba platnosti klasifikací TNM v 6. a 7. vydání) stabilní. Pokud započítáme i melanoma in situ, daří se včas zachytit 86,9 % melanomových onemocnění.

Vývoj poměru klinických stádií zhoubného melanomu (C43) diagnostikovanýc

V České republice zemřelo v roce 2011 celkem 365 osob (201 mužů, 164 žen) na základní příčinu úmrtí zhoubný melanom (C43). Absolutní počty úmrtí na zhoubný melanom v dlouhodobém srovnání mírně rostou (v roce 1980 zemřelo na C43 na území ČR celkem 288 osob), standardizovaná úmrtnost stagnuje.

Počet úmrtí a věkově standardizovaná úmrtnost (přepočteno na evropský věkový sta

Zhoubný melanom je, díky umístění v naprosté většině na povrchu těla, snáze přístupný diagnostice a tudíž snadno zjistitelný. Je tedy vhodný pro uplatnění sekundární prevence v ordinacích dermatologů, kdy vyškolení lékaři mohou melanom diagnostikovat a začít léčit v raném stádiu. Na podporu informovanosti veřejnosti o zhoubném melanomu se koná v České republice pravidelně Evropský den melanomu, kdy dermatologové bezplatně vyšetřují kožní pigmentová znaménka. Evropský den melanomu v roce 2014 připadá na pondělí 12. května. Více informací na http://www.dermanet.cz.

Vývoj incidence zhoubného melanomu (C43) a melanomu in situ (D03) v ČR v letech 1980-2011

Rok

C43 - počet nově hlášených případů

D03 - počet nově hlášených případů

absolutně

na 100 000 obyvatel

na 100 000 obyvatel - přepočítáno na evropský věkový standard

absolutně

na 100 000 obyvatel

na 100 000 obyvatel - přepočítáno na evropský věkový standard

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1980

284

281

5,7

5,3

6,2

5,2

 

 

 

 

 

 

1985

306

324

6,1

6,1

6,7

5,8

 

 

 

 

 

 

1990

412

422

8,2

7,9

8,8

7,3

16

24

0,3

0,5

0,3

0,4

1991

414

484

8,3

9,1

8,9

8,6

16

26

0,3

0,5

0,3

0,5

1992

461

522

9,2

9,8

10,0

9,1

24

27

0,5

0,5

0,5

0,5

1993

498

611

9,9

11,5

10,6

10,3

33

42

0,7

0,8

0,7

0,7

1994

527

549

10,5

10,3

11,2

9,4

25

28

0,5

0,5

0,5

0,5

1995

573

695

11,4

13,1

12,1

11,9

31

45

0,6

0,8

0,7

0,8

1996

591

614

11,8

11,6

12,2

10,3

32

43

0,6

0,8

0,7

0,7

1997

580

651

11,6

12,3

12,0

10,8

59

77

1,2

1,5

1,2

1,2

1998

620

683

12,4

12,9

12,7

11,4

36

75

0,7

1,4

0,7

1,3

1999

663

683

13,3

12,9

13,6

11,3

39

62

0,8

1,2

0,8

1,0

2000

734

724

14,7

13,7

14,6

11,8

56

75

1,1

1,4

1,1

1,3

2001

756

732

15,2

14,0

14,8

12,0

54

121

1,1

2,3

1,1

1,9

2002

770

819

15,5

15,6

15,1

13,0

78

124

1,6

2,4

1,6

2,0

2003

863

855

17,4

16,3

16,5

13,8

92

121

1,9

2,3

1,8

1,9

2004

849

811

17,1

15,5

16,0

12,8

105

146

2,1

2,8

2,0

2,3

2005

916

946

18,4

18,0

17,1

15,0

126

152

2,5

2,9

2,4

2,4

2006

934

835

18,6

15,9

17,2

13,0

114

149

2,3

2,8

2,1

2,4

2007

1003

1041

19,9

19,7

18,0

15,7

156

185

3,1

3,5

2,8

2,8

2008

1012

887

19,8

16,7

18,0

13,2

207

209

4,0

3,9

3,6

3,1

2009

1127

977

21,9

18,3

19,5

14,6

196

227

3,8

4,3

3,4

3,5

2010

1030

1028

20,0

19,2

17,7

15,2

231

244

4,5

4,6

3,9

3,7

2011

1086

958

21,1

17,9

18,1

13,9

179

254

3,5

4,8

3,0

3,8

Zdroj dat: Národní onkologický registr hospitalizovaných, ÚZIS ČR

Vývoj úmrtnosti na maligní melanom (C43) v ČR v letech 1980-2011

Rok

C43 - počet úmrtí

absolutně

na 100 000 obyvatel

na 100 000 obyvatel - přepočítáno na evropský věkový standard

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

1980

161

127

3,2

2,4

3,6

2,3

1985

167

139

3,3

2,6

3,7

2,4

1990

170

173

3,4

3,2

3,8

2,7

1991

185

142

3,7

2,7

4,1

2,3

1992

231

165

4,6

3,1

5,1

2,6

1993

186

172

3,7

3,2

4,1

2,7

1994

193

163

3,8

3,1

4,2

2,6

1995

177

134

3,5

2,5

3,8

2,1

1996

194

135

3,9

2,5

4,1

2,1

1997

177

131

3,5

2,5

3,7

2,0

1998

176

131

3,5

2,5

3,7

2,1

1999

190

149

3,8

2,8

3,9

2,2

2000

171

144

3,4

2,7

3,5

2,1

2001

194

169

3,9

3,2

3,9

2,5

2002

186

150

3,7

2,9

3,7

2,1

2003

198

153

4,0

2,9

3,9

2,2

2004

196

150

3,9

2,9

3,8

2,1

2005

183

148

3,7

2,8

3,5

2,1

2006

199

131

4,0

2,5

3,7

1,8

2007

201

128

4,0

2,4

3,6

1,7

2008

191

158

3,7

3,0

3,3

2,1

2009

223

149

4,3

2,8

3,9

1,9

2010

212

143

4,1

2,7

3,7

1,9

2011

201

164

3,9

3,1

3,3

2,0

Zdroj dat: Informační systém Zemřelí, ČSÚ

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.