Hlavní

Screeningové programy onkologických onemocnění a program adresného zvaní

V České republice byl v lednu 2014 zahájen program adresného zvaní občanů na screeningové programy včasného záchytu onkologických onemocnění. Program zastřešuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Vlastní zvaní provádějí zdravotní pojišťovny, které na základě vyhodnocení dat o dosavadní poskytnuté zdravotní péči a nastavení screeningových programů zasílají vhodným klientům pozvánku k návštěvě praktického lékaře nebo gynekologa. Ten buď klientovi provede screeningové vyšetření, nebo ho zašle na odborné pracoviště.