Hlavní

WHODAS

WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)

Náhled: WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)

Dotazník WHODAS 2.0 vznikl ve spolupráci Světové zdravotnické organizace (WHO) a následujících organizací v USA: Národního úřadu duševního zdraví (NIMH), Národního úřadu pro zneužívání alkoholu (NIAAA) a Národního úřadu pro zneužívání drog (NIDA). Projekt měl název WHO/NIH Joint Project on Assessment and Classification of Disablement.

WHODAS 2.0 byl vyvinut pro použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - MKF (v originále ICF) v praxi.

Nástroj obsahuje následující domény: porozumění a komunikace; mobilita; sebeobsluha; vztahy s lidmi; životní aktivity (domácnost, práce, škola); účast (participace) ve společnosti.

Je k dispozici řada verzí dotazníku WHODAS 2.0. Jde jednak o verzi k použití odborným testujícím, o verzi k použití osobami blízkými a o verzi k použití samotným respondentem. Jsou rovněž dostupné dotazníky různých rozsahů: 12, 24 a 36 otázek.

Doporučujeme používat verzi k použití odborným testujícím s 36 otázkami, protože poskytuje maximum údajů o respondentovi. Tato verze byla přeložena do českého jazyka.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, hlavní autorku českého překladu:

as. MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
Albertov 7, 128 08 Praha 2
Email: petra.sladkova@vfn.cz
Tel: 224 968 475

V případě nalezených chyb nebo problémů s použitím souborů nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy mkf@uzis.cz

Český překlad WHODAS 2.0 vznikl s podporou projektu Measuring health and disability in Europe: supporting policy development (MHADIE SP24-CT-2004-513708).

Odkazy:

Přílohy: