Hlavní

Elektronický sběr dat do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)

Centrální úložiště výkazů (CÚV)

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) zavedl do plného provozu webový portál Centrální úložiště výkazů. Umožňuje sběr výkazů v elektronické podobě (xml formát podle Datového standardu MZ ČR).

Jeho prostřednictvím je zajišťován sběr dat z těchto ročních výkazů:

  • A (MZ)1-01 -              Roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení,
  • E (MZ)4-01 -              Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • T (MZ)1-01 -              Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení,
  • T (MZ)2-01 -              Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu.

Aplikace je přístupná pouze registrovaným uživatelům (poskytovatelům zdravotních služeb).

Registrovanému uživateli se po přihlášení nabídne seznam elektronických šablon výkazů, které má za povinnost vyplnit a předat. Šablony je možno si stáhnout, vyplnit a odeslat zpět na portál.

Elektronické „Odevzdání“ výkazu je ekvivalentní předání řádně vyplněného výkazu (podepsaného statutárním zástupcem zdravotnického zřízení) v papírové formě na příslušné regionální pracoviště ÚZIS ČR.

Šablony jsou vzhledově shodné s distribuovanými tiskopisy, obsahují pokyny pro vyplňování jednotlivých položek (bublinová nápověda) a mají v sobě nastaveny i předepsané kontrolní vazby. Pokud šablona deklaruje chybnou vazbu, nelze ji na portál odeslat a chybu je nutné opravit.

Jak se zaregistrovat?

Pokud ještě nemáte přístup do centrálního úložiště výkazů, vyplňte nejprve žádost o přístup do systému na adrese: https://snzr.uzis.cz/cud/. V žádosti zadejte IČO. Vyplňte povinné údaje. Sami si zvolte přístupové jméno (login) a heslo. Tyto přístupové údaje budete používat i v následujících letech.

Žádost elektronicky odešlete pomocí tlačítka POKRAČOVAT v levém horním rohu.
Žádost vytiskněte, podepište a zašlete na adresu ÚZIS ČR. Po obdržení podepsané žádosti Vám bude aktivován přístup do Centrálního úložiště. O aktivaci dostanete zprávu na mail uvedený v žádosti.

Stručné pokyny pro registraci a práci se šablonami výkazů viz !!! Rychlá nápověda !!!

Centrální úložiště dat (CÚD)

Datový portál ÚZIS ČR zajišťující automatizovaný sběr elektronických dat do centrální databáze určené pro Národní zdravotní registry NZIS.

Centrální úložiště povinných hlášení je určeno pro odesílání datových souborů, která jsou předávána na základě „Datového standardu MZČR“ ve formátu XML DS3, DS4 (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/) pro následující registry:

Portál přijímá i šablony Software602 Form Filler pro Národní registr vrozených vad, Národní registr potratů a List o prohlídce zemřelého.

Jak se zaregistrovat?

Přístup pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří dosud nevyužívají portál k předávání dat, se uděluje na základě žádosti (http://www.uzis.cz/dokumenty-uzis-cr/zadost-zpristupneni-aplikace).

Podrobnější informace na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis/centralni-uloziste-povinnych-hlaseni.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.