HlavníZávazné pokyny

Národní registr hospitalizovaných (Kompletní metodika sběru dat)