HlavníZávazné pokyny

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (Kompletní metodika sběru dat)