Hlavní

Mezinárodní klasifikace nemocí – opravy textů k 1. 3. 2017


K 1.3.2017 došlo k opravě typografických a pravopisných chyb v publikaci a doprovodných podkladových materiálech k Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10), konkrétně v Tabelární části.

 
V průběhu roku 2017 připravujeme zveřejnění velké aktualizace MKN-10, která bude zahrnovat změny přijaté na mezinárodní úrovni pro roky 2015-2018. S vydáním všech tří částí této aktualizované verze počítáme i v tištěné podobě.